Annons
Vidare till lt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: Ingen vill ha bostäder på Älgbostad – förutom tre

 
Striden om Hökmossbadet/Älgbostad
Visa alla artiklar

I samrådsredogörelsen kring Älgbostad talar sig Jan Brolund (NP) varm för en exploatering – han står som sakägare fast han säger sig inte veta att han är det. En privatperson villkorar sitt ja till byggnation först när trafiksituationen är löst och en tredje säger ja om byggnationen blir ”låg”.

Av de synpunkter som kom in från sakägare och privatpersoner i samband med granskningen (14 december 2017 till 19 januari 2018) kan man räkna till 193 namnunderskrifter, 12 sakägare och 18 privatpersoner som alla säger nej till den del av detaljplanen som innebär byggnation av bostäder på Älgbostad.

Egentligen ett mycket bra resultat med tanke på att plansamrådet sammanföll med en jul- och nyårshelg och att ett samrådsmöte låg tre dagar före julafton och det andra tre dagar före nyårsafton.

Argumenten för varför Nykvarnsborna säger nej till någon som helst byggnation är:

1) Man vill se att hela området utvecklas till friluftsområde (enligt intentionerna med förköpet 2009) och att det sparas för kommande generationer

2) Trafik- och parkeringssituationen – där Hökmossvägen är den enda vägen från Nykvarns centrum till Lillhaga- och Turingeskolan och kringliggande bostadsområden och fritidshusområden. Vägen är hårt belastad i dag och skulle vid en byggnation bli än mer belastad. Kommunen refererar till sin trafikplan som var ute på samråd 15 mars–15 april i år. Tror någon av er läsare att de som har haft synpunkter på detaljplanen står med i sändlistan för remissen. Självklart inte.

I trafikplanen står det att läsa under 3.2.2 Brist nr 2 – Hökmossvägen är hårt belastad av trafik särskilt i avsnittet förbi Turingeskolan. Intill Lillhagaskolan har vid trafikmätningar under 2017 uppmätts 60 procents hastighetsöverträdelser.

Vidare kan man läsa att en möjlig lösning på trafikproblemet är nya vägförbindelser Maskinförarvägen–Hökmossvägen samt Älgbostad–Ladvreta. Bra idé, men att investera och bygga nya vägar är sista steget i Trafikverkets utvecklingsmodell och ska godkännas av samma verk (som inte ens kommenterat detaljplanen).

Exploateringen kan dessutom få en prejudicerande effekt. Fler fastighetsägare i området kommer att vilja exploatera sina fastigheter

3) Risken för påverkan på miljön. Kommunen driver på exploateringen trots allvarliga synpunkter från Naturskyddsföreningen, Länsstyrelsen och Miljöavdelningen på:

• avledningen av dagvatten

• att jordbruksmark används till bostäder

• upphävandet av strandskyddet

• påverkan på den marina miljön

• påverkan på beståndet av fladdermöss i ladan

• den ”gröna kilen” som kommer att försämras kraftigt

• bebyggelse och trafik för att Yngern är angiven som potentiell reservvattentäkt för Stockholmsregionen i framtiden

• påverkan på tillgängligheten till Yngern för klövdjur

• påverkan på faunan och floran

• påverkan på marken som är viktig för den biologiska mångfalden

• att ta bort en ovärderlig resurs för återhämtning och naturpedagogisk verksamhet

• att det inte finns behov av bostäder enligt bostadsförsörjningsprogrammet

Exploateringen kan dessutom få en prejudicerande effekt. Fler fastighetsägare i området kommer att vilja exploatera sina fastigheter med samma gynnsamma villkor som kommunen.

4) Innan beslut tas om detaljplanens genomförande måste kommunen visa en realistisk exploateringskalkyl. Gestaltningsprogrammets 13 sidor är juridiskt bindande vilket innebär att alla kostnaden ska finnas med i kalkylen, renovering av husen, utbyggnad av Karlslundsvägen med flera.

Risken är stor att vi både blir av med skattepengar på grund av en förlustaffär och att vi för tid och evighet förlorar en ovärderlig mark för alla Nykvarnsbor.

Att Jan Brolund, ordförande i bygg- och miljönämnden, står som sakägare beror enligt honom själv på att han äger flera små fastigheter i tätorten och att någon av dem säkert ingår i nån samfällighet som på så sätt gör honom till sakägare. Så kan det säkert vara, men i så fall undrar jag om inte fler fastighetsägare borde tillfrågas i egenskap av sakägare.

Jag vet att samfälligheten ”S8” som gränsar till Hökmossen och Älgbostad omfattar cirka 150 fastigheter. Jan Brolund själv bor I Rosenberg flera kilometer från Älgbostad. Om han räknas som granne och därmed sakägare så är ju alla i tätorten sakägare. Och det vore ju i och för sig bra.

Åke Andersson

ordförande Älgbostads vänner

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel