Annons
Vidare till lt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: Hemtjänstens problem är på intet sätt okända

I måndags fyllde Länstidningen ett helt uppslag samt ledarspalten med en rapport om ledarskapet inom delar av Äldreomsorgsnämndens verksamhet år 2018. Just på grund av de problem som fanns när rapporten gjordes 2019 och som delvis finns kvar arbetar vi tillsammans med både arbetsvillkor, struktur och ledarskap inom äldreomsorgens område. Det ska vara en bra och trygg verksamhet för de äldre och det ska vara en bra arbetsplats att jobba på.

Det har sedan en tid tillbaka varit känt att det funnits en för hög personalomsättning på chefer inom särskilt hemtjänsten, vilket skapat en instabilitet i ledarskapet för personalen. Varje år genomför Södertälje kommun en medarbetarundersökning (HME), som även går ut till cheferna. Resultatet av denna redovisades för personalutskottet i kommunen just under hösten 2018 och visade relativt låga resultat för resultatenhetschefer inom äldreomsorgen, både inom hemtjänst och särskilt boende.

Det är naturligt och bra att göra en fördjupande rapport och att göra djupintervjuer när vi identifierar problem i delar av organisationen. Varje sten ska vändas på. Rapporten som LT skriver om kunde och borde ha kommunicerats mer, gärna både internt och externt. Men problembilden var välkänd och arbetet med att vidta åtgärder pågår.

Eftersom vi sedan tidigare identifierat att vi behöver stärka arbetet med personalens villkor inom äldreomsorgen har vi förstärkt organisationen med en särskild styrgrupp som arbetar tillsammans mellan fack, arbetsgivare och politisk ledning. Denna styrgrupp arbetar med både pilotprojekt och fördjupning inom särskilda delar av arbetsvillkoren, till exempel bemanning och tillitsbaserat ledarskap.

Men i slutändan måste kvalitet för både personal och för de äldre bygga på en stabil och väl fungerande ordinarie organisation. Därför har ett antal åtgärder vidtagits också i den ordinarie organisationen.

För det första har strukturen för kontors- och chefsorganisationen förändrats. Sedan några månader har vi delat upp det tidigare social- och omsorgskontoret till två kontor. Det innebär att äldreomsorgen numera hanteras inom omsorgskontoret, som är ett mindre kontor än tidigare och som därmed också kan ha kortare avstånd mellan medarbetare, resultatenhetschef och kontorsledning.

Om bara någon månad kommer äldreomsorgens verksamhet ledas av en helt ny chef

För det andra har det i samband med att kontorets organisation förändrades gjorts byten av personer på högsta chefsnivå. Om bara någon månad kommer äldreomsorgens verksamhet ledas av en helt ny chef som kommer från en tidigare tjänst i en annan kommun.

För det tredje pekade kommunfullmäktige redan i mål- och budgetbeslutet i november 2018 ut vikten av att äldreomsorgsnämnden arbetar med stabiliteten i organisationen. Då beslutades följande: ”Äldreomsorgsnämnden ska genom ett systematiskt kvalitetsarbete arbeta för att steg för steg öka kvaliteten i nämndens styrning av äldreomsorgen.” Det är det som den nya nämnd som tillträde årsskiftet 2018- 2019 jobbat med sedan dess och kommer att jobba med.

De problem som LT beskriver fanns år 2018. De finns delvis kvar, men omsättningen av chefer och personalomsättningen generellt inom äldreomsorgen har minskat under 2019. Vi kommer tillsammans fortsätta arbeta för att förbättra kvaliteten i styrningen av äldreomsorgen och för att förbättra villkoren för våra medarbetare.

Pia Sjöstrand (S)

ordförande, äldreomsorgsnämnden

David Winerdal (KD)

ordförande, styrgruppen Förbättrade arbetsvillkor inom äldreomsorgen

Elof Hansjons (S)

ordförande, personalutskottet

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel