Annons
Vidare till lt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: Gör Marenområdet och kvarteret Luna till ett win-win-projekt

 
Hotellplanerna vid Maren
Visa alla artiklar

Planprocessen för etableringen av ett större hotell vid Maren går nu in i sitt slutskede och det mesta tyder på att planen för hotellet kommer att antas någon gång under våren om inte något helt oförutsett inträffar.

Vi och många med oss ställer oss av flera olika anledningar tveksamma till projektet och vill helst se en helt annan utveckling för det värdefulla och karaktärsdanande området vid och omkring Maren.

Samtidigt tycker vi att man inte bara kan säga nej utan måste kunna erbjuda ett eller flera alternativ i stället. Och det vill vi enligt följande. Både ifråga om hotellet och området vid Maren.

Som de flesta känner till har fullmäktige beslutat att riva i princip hela det centrala och mycket omfattande kvarteret Luna eftersom så gott som samtliga byggnader inom kvarteret är mögelskadade så till den grad att endast rivning återstår. Detta är naturligtvis oerhört beklagligt samtidigt som det öppnar möjligheter för tillskapandet av en i allt väsentligt helt ny stadskärna – gestaltningsmässigt, funktionellt och med hänsyn till inriktning och användningssätt.

Vi tycker att man här ges ett gyllene tillfälle att inom ramen för den kommande förnyelsen av Lunakvarteret även etablera ett högklassigt hotell helt likvärdigt eller till och med ännu bättre än vad som nu föreslås för Marenområdet. En placering av hotellet i Luna skulle ge kvarteret en betydande kommersiell förstärkning.

Anläggningsförutsättningarna för stora och tunga byggnader är, till skillnad från Marenområdet, goda med hänsyn till mark och övriga grundförhållanden. Med entré från Nygatan skulle även denna få ett lyft från sin nuvarande tristess och sannolikt skulle befintliga och eventuellt tillkommande parkeringsanläggningar kunna användas för bland annat hotellets behov.

Det vore direkt ansvarslöst att inte utnyttja omdaningen av kvarteret Luna till lokalisering av bland annat ett hotell i stället för i den känsliga miljön vid Maren

Vi vill också peka på möjligheterna att vid en sådan etablering göra ett ordentligt avtryck i den miljöambition som kommunen säger sig ha men som inte märks mycket av i Marenprojektet. Vi föreslår att man, som man gör i många andra länder när man konstruktionsmässigt vill miljöanpassa högre byggnader, mixar trä och betong med tonvikten på trä utan att för den skull göra avkall på höjd och utbredning.

Det vore direkt ansvarslöst att inte utnyttja omdaningen av kvarteret Luna till lokalisering av bland annat ett hotell i stället för i den känsliga miljön vid Maren, med sitt stora allmänintresse.

Och som sagt, vi övertygade om att en lokalisering av hotellet till kvarteret Luna inte på något sätt försämrar hotellets affärsmässiga förutsättningar. Tvärtom. Lägre produktionskostnader och ett betydligt bättre läge – även för hotellets verksamhet och dess gäster.

Nåväl, vad ska då ske med den föreslagna hotelltomten vid Maren. Ja, vi talar här om ett av stadskärnans viktigaste och samtidigt känsligaste område med hänsyn till läge, användningssätt, gestaltning, tillgänglighet, allmänintresse osv. Vi tycker att platsen bör användas för något som kommer alla kommunens invånare tillgodo på lika villkor alla årets dager och inte bara en mindre grupp hotellgäster som stannar en eller två nätter. Vi har noterat att de flesta större och medelstora städer i landet har valt att låta en viktig kommunal kulturverksamhet få verka i en egen anläggning.

Vi syftar här på kommunens stadsbibliotek som fyller en synnerligen viktig och mångsidig funktion. Både som kunskapskälla och som mötesplats. En byggnad för ett bibliotek, gärna kompletterad med en konsthall och möjligheter till verksamheter för barn och ungdom, kräver inga komplicerade och oförutsägbara grundläggningsinsatser. Inte heller behövs någon utfyllnad av Maren, utan vattenspegeln kan bibehållas intakt.

Läget är även i övrigt perfekt med nära tillgång till kollektivtrafik och andra servicefunktioner. Någon extra parkeringskapacitet krävs inte utan befintliga utrymmen i markplanet kan, precis som i dag, användas för olika typer av servering eller annan service.

Låt Marenområdet bli den mångfunktionella mötesplats som det så väl förtjänar. Vi tycker det vore en fantastisk möjlighet att genom en arkitekttävling utveckla Marenområdet till en plats som alla kan ha glädje av utomhus såväl som inomhus.

Den chansen får vi aldrig igen. Åtminstone inte inom överskådlig tid.

Elinor Elmborg

Mårten Rönström

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel