Annons
Vidare till lt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: Gå från ord till handling – gör Moraåns dalgång tillgänglig för alla

Till Järnabornas stora lättnad fattade en enig kommunstyrelse i december 2017 ett viktigt beslut; Att dammarna i Moraån ska bevaras. Vidare beslöts att denna värdefulla naturmiljö i Moraåns dalgång skulle göras mer tillgängligt för Järnaborna och således främja ett viktigt rekreationsområde väster om tätorten.

I dag har det gått tre år sedan beslutet. Vi tycker att det är dags att gå från ord till handling, så att området kring Moraån med sina höga naturvärden kan bli mer tillgängligt för friluftslivet.

Under det gångna årets pandemi har vi sett hur viktigt det är med motion och hälsa för att starka vårt immunförsvar. Hjärt-Lungfonden hade förra året en kampanj med tydlig uppmaning till våra samhällsplanerare att skapa bättre förutsättningar för motion, bland annat just genom skydd av tätortsnära natur och inte minst att göra den mer tillgänglig.

Vattenmiljön i Moraån, med sin mångfald av insekter, skapar god födotillgång för fågel, fisk, groddjur, med flera. Här uppstår många artrika biotoper när Kallforsån, Oganån och Billstaån rinner ihop i en stor damm. Trots de senaste årens extrema torka har stora och små kryp klarat livhanken – tack vare att det alltid finns vatten och föda i dammen.

I framtiden kommer våtmarker och dammar som dessa att vara viktiga för att utjämna extrema skyfall eller extrem torka, förutom att vara omistliga biotoper.

Vi hoppas att dammarna i Moraån genom kommunstyrelsens beslut är räddade för den här gången. Men något permanent skydd finns ännu inte. Det är därför angeläget att värna om dessa höga naturvärden i Moraåns dalgång, samtidigt som man skapar bättre förutsättningar för friluftslivet.

Det kommunägda Moraområdet på andra sidan dammen har stora möjligheter att utvecklas till en trevlig mötesplats för ung och gammal – på promenadavstånd från Järna centrum. Det kan bli en hälsogivande magnet som drar folk ur soffan. Med en enkel spång över ån vid Badudden skulle det ta knappt 12–15 minuter att promenera från Bergsgatan eller Sågen och över till Morasidan.

Men tyvärr är ån i dag en barriär som hindrar friluftslivet. Den fungerar mest som en "ringmur" sydväst om samhället och gör det besvärligt att ta sig över till Mora.

Man får gå längs 57:an och runda Mora park för att ta sig till andra sidan dammen. Här vid Mora gård finns Järna vagnshistoriska förening med ett 30-tal renoverade åkdon utställda i det stora magasinet från 1850.

Att återskapa gångstigarna genom den intilliggande engelska parken skulle bli ytterligare ett dragplåster för Järnas flanörer.

I området planeras även 45 odlingslotter för Järna odlarförening. Här har Moraåns vänner satt ut picknickbänkar och även parksoffor utmed Morarundan. Det finns förslag på att flytta hit en gammal torpstuga och göra ett mysigt kafé. Att återskapa gångstigarna genom den intilliggande engelska parken skulle bli ytterligare ett dragplåster för Järnas flanörer.

Låt oss därför tillsammans – kommunen och vi medborgare – kavla upp armarna och göra verkstad av kommunstyrelsens beslut från 2017: "Gör Moraåns vackra dalgång tillgänglig för alla".

Vi kan hjälpas åt att göra en enkel spång – bred nog för en rullator – bara kommunen ordnar tillstånden. Samtidigt är Järna en populär bostadsort och exploateringstrycket ökar. Viktiga natur- och rekreationsområden nära tätorten bör därför skyddas. Vi föreslår att Södertälje kommun utvidgar det nuvarande naturreservatet i Moraån västerut.

Värna naturen vid dammen och i Moraåns tre biflöden sydväst om Järna tätort med kringliggande landskap – för miljön, för friluftsliv och för hälsa.

Benjamin Boardman

ordförande, Moraåns vänner

Ove Lindholm

ordförande, Järna vagnshistoriska förening

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel