Annons
Vidare till lt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: Förbjud dubbdäck på Mälarbron

Inledningen till Södertäljes klimatprogram för år 2018–2021 lyder: ”Södertälje är en kommun med höga miljömål och ambitioner. Miljön och klimatet är en av de viktigaste framtidsfrågorna globalt och även för den lokala miljön i Södertälje”.

Men kommunen har nu hamnat på efterkälken när det gäller att ta sig an dessa frågor:

• Miljödepartementet har tvingats uppmana kommunen att ”upprätthålla en god luftkvalitet till skydd för människors hälsa”, på grund av utsläpp över gränsvärdena vid Birka- och Turingekorsen. Departementet kräver svar från kommunen.

• Kommunen har, till skillnad från flera andra kommuner och EU-parlamentet, inte velat påbörja arbetet med konceptet ”klimatnödläge”.

• Minst tio kommuner i Sverige har infört en koldioxidbudget som innefattar medborgarnas utsläpp, bland annat från trafiken. Exempelvis ska Borås stad och dess invånare minska sina utsläpp med 16 procent per år. Regeringen har i sin klimatpolitiska handlingsplan lovat att miljömålsberedningen ska få i uppdrag att bereda frågan om mål för konsumtionsbaserade utsläpp.

• I LT:s snabbenkät inför det nya året handlar önskningarna framför allt om att klimatfrågorna ska börja tas på allvar.

Vi i Fridays for future Södertälje har begärt att kommunen ska skärpa sina miljöåtgärder. De målsättningar som har satts upp för 2020 riskerar annars att inte infrias. Kommunen bör snabba upp införande av koldioxidbudget och analysera möjligheterna att införa konsumtionsbaserade utsläpp i den samma.

Vad gäller mera konkreta åtgärder på kort och längre sikt föreslår vi följande:

• Sätt upp hastighetsmätare med display på Mälarbron i likhet med de som finns på andra vägar i kommunen. Dessa verkar ge en märkbar dämpning av hastigheten och även fungera vid flera körfält i bredd. Lägre hastighet och mjukare inbromsningar torde minska partikelutsläppen.

• Ta bort det norra körfältet på väg upp till Turingekorset, vilket möjliggör breddning av gång- och cykelbanan och sannolikt lägre hastigheter.

Besluta om att införa miljözon avseende äldre dieselbilar i city och ta bort gatuparkering.

• Besluta om att införa dubbdäcksförbud på Mälarbron. Detta föreslog vi vid vårt möte med hållbarhetsutskottet den 25 september, men förslaget ifrågasattes, då efterlevnad inte sägs kunna kontrolleras. Enligt Dagens Nyheter har efterlevnaden på Hornsgatan i Stockholm ökat från 30 till 70 procent under tiden förbudet varit i kraft. Om detta kommuniceras inför nästa vintersäsong kan bilägarna ha möjlighet att byta till dubbfritt eller välja annan körväg.

• Besluta om att införa miljözon avseende äldre dieselbilar i city och ta bort gatuparkering. Detta kan kopplas till färdigställandet av parkeringshuset vid Spinnrocken och minska trafiken i centrum. Bilfria centrum är bra för alla och i synnerhet för centrumhandeln.

Fridays for future Södertälje

Alenka Jejcic

Björn Sveréus

Kristin Persson

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel