Annons
Vidare till lt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: För högt, för många och för mycket biltrafik

Det är med en lätt förvåning vi tar del av förslaget till detaljplan för Uthamnen i Södertälje Södra. Det spontana intrycket var att man kopierat ritning över Fornhöjden. Sedan framgår att man vill ha en stadsliknande bebyggelse med 1 400 lägenheter på en mycket liten yta.

Anmäl text- och faktafel

Det borde vara tre- eller högst fyravåningshus. Har man inte lärt något av miljonprogrammets negativa effekter? Det var både utseendet och storleken som blev fel.

Då vallfärdade man till Märkisches Viertel utanför Berlin för att få inspiration. Vart har man åkt denna gång?

Var finns det en vision om det framtida samhället med bidrag till Sveriges övergripande miljömål? Exempelvis det fossilfria samhället i ett koldioxidneutralt Sverige?

Det är vackert prat om gångvägar och närhet till vatten och järnväg, men man bygger in parkeringsplatser i husen och skapar nya utfartsvägar genom den gamla bebyggelsen.

Vore det inte bättre med ett bilfritt område? Varför inte försvåra bilägandet i stället för att underlätta?

Detta gör man utan att beröra effekten för de redan boende i Södra.

Vore det inte bättre med ett bilfritt område? Varför inte försvåra bilägandet i stället för att underlätta?

Om man måste släppa in 1 000 bilar i området varför inte bara skapa en väg in och ut från Uthamnsvägen? Rakt genom kvarter 5.

Som bekant möts två filer på E4, två filer på E20 och en påfart från lokaltrafik strax innan motorvägsbron där de går ihop till två filer. Detta vållar intermittenta trafikstockningar men särskilt vid helgslut och vid tidpunkter för arbetsdagens slut. Detta medför att Hertig Carls väg blir genomfartsgata med köbildning och avgasutsläpp samt buller för de boende.

Från Södra finns två utfarter från Hertig Carls väg under tågbanor och ytterligare en längst ned i söder.

Det finns ingen trafikräkning redovisat i underlaget och heller ingen bullerutredning hur de boende utmed Hertig Carls väg kommer att påverkas

Det nya planförslaget omfattar 1 400 lägenheter plus tillkommande arbetsplatser. Det ger cirka tusen bilar som ska ta sig ut och in från området. Gissningsvis när trafiken är som intensivast.

Det finns ingen trafikräkning redovisat i underlaget och heller ingen bullerutredning hur de boende utmed Hertig Carls väg kommer att påverkas av nuvarande och tillkommande trafik från nya Uthamnen. Hertig Carls väg är till yttermera visso belagt med gatsten vilket i sig är förvånande då bullernivån uppskattningsvis är 30 decibel högre än för tyst asfalt. Att då leda ut trafik via Hälsovägen och Hansavägen upp till Hertig Carls väg verkar mindre välbetänkt.

Det finns några mätningar som visar 3 600 fordon/dygn vid en punkt på Hertig Carls väg och en annan som visar 3 300 fordon/dygn.

Dessa värden säger ingenting om hur trafikströmmarna fördelar sig över dygnet.

Det är förvånande att någon trafikutredning för hela området Södertälje Södra inte genomförts innan planförslaget utarbetats. Trafiksituationen kan ju komma att medföra begränsningar i exploateringstalet.

Fråga: Hur tänker kommunen lösa trafiksituationen i hela Södertälje Södra?

Krav: Vi kräver en MKB, (miljökonsekvensbeskrivning) för trafiksituationen och buller utmed Hertig Carls väg innan man arbetar vidare med planförslaget.

Carl-Johan Kindgren

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel