Annons
Vidare till lt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: Egendomlig bild av äldreomsorgen som Pia Sjöstrand vill ge

Äldreomsorgsnämndens ordförande Pia Sjöstrand (S) inleder sin debattartikel med: ”Hemtjänsten är majoritetens hjärtebarn och oppositionens sorgebarn. Så långt från varandra står vi”.

Jag tycker det är ett egendomligt påstående. Som vänsterpartist tillhör även jag numera oppositionen (visserligen sedan valet förvisad till ersättarplats, vilket innebär att jag varken har förslags- eller beslutsrätt men rätten att yttra mig har jag och den vill jag utnyttja). Jag ser äldreomsorgen i Södertälje – ibland talas om hemtjänst i artikeln, ibland äldreomsorg – på en och samma gång som hjärtebarn och sorgebarn. Det ena utesluter verkligen inte det andra.

Men anledningen till att jag reagerar kraftigt på Sjöstrands artikel är inte hennes självklara engagemang i äldreomsorgen – jag delar uppfattningen att alla de åtgärder för ökad kompetens och effektivitet som nu vidtas kommer att medföra ökad kvalitet. Verksamheten kommer att utvecklas genom åtgärdsplaner som inbegriper ökad kompetens inom ett flertal områden: chefskap, delaktighet, samverkan, digitalisering, språkutveckling, planering, schemaläggning med mera.

Det fyraårsprojekt, som på uppdrag av kommunfullmäktige startade för ett par år sedan och som ska leda till förbättrade arbetsvillkor inom äldreomsorgen, har också visat sig framgångsrikt – även om radikala förändringar också kan möta på motstånd.

Fler äldre med allt mer omfattande behov innebär krav på mer resurser.

Det kommer som sagt att ta lång tid innan alla åtgärder får full genomslagskraft. Men det räcker inte med effektiviseringar och rationaliseringar. Fler äldre med allt mer omfattande behov innebär krav på mer resurser. Patienter med stor vårdtyngd kommer, enligt beslut, att skrivas ut tidigare från sjukhusen. Ett ökat antal kostsamma externa placeringar på vård- och omsorgsboenden är att vänta, då vi först i slutet av 2021 får ett nytt boende i kommunal regi.

Vid det senaste nämndmötet uppvisades ett prognostiserat underskott för nämnden på drygt 80 miljoner kronor för 2019. Man har gradvis anhållit om och fått tillstånd av fullmäktige att överskrida den bestämda budgeten med motsvarande summa.

I inledningen till kommunfullmäktiges Mål och budget 2020–2022 fastslås att äldreomsorgen är ett prioriterat område. Då hänvisar man i första hand till det ovannämnda projektet om goda arbetsvillkor, något som nu går in på tredje året, och till att antalet platser på vård- och omsorgsboende ska utökas. Kultur och måltider samt mötesplatser ska också utvecklas.

Det är helt klart att man går in i det nya året kraftigt underbudgeterat.

Ändå tillerkänns nämnden för år 2020 en högst obetydlig ökning av tilldelade medel jämfört med 2019, trots underskottet och ett växande vårdbehov.

Det är helt klart att man går in i det nya året kraftigt underbudgeterat.

Vänsterpartiet ville inför antagandet av budgeten för 2020 tillföra äldreomsorgsnämnden ytterligare 30 miljoner kronor, utöver majoritetens förslag. Men det föll inte i god jord.

Man kan i det här sammanhanget referera till ett jämförelsenätverk, som består av nio ungefär jämnstora kommuner i Sverige med en befolkning runt 100 000. Södertälje uppvisar där den markant lägsta tilldelningen av medel till äldreomsorgen.

Så med all tilltro till och uppskattning av vår hårt arbetande personal inom äldreomsorgen: vi kan inte vara odelat positiva och enbart tro på vår egen förvaltnings inneboende krafter. För som Pia Sjöstrand själv säger i sin artikel: ”Ekonomi och kvalitet måste gå hand i hand”.

Birgitta Johansson

Vänsterpartiet

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel