Annons
Vidare till lt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: Det vore välkommet om regionen också bidrar i trygghetsarbetet

Regionstyrelsens ordförande, Irene Svenonius (M) och sjukvårdsregionråd Anna Starbrink (L) skriver tillsammans med ett par kommunala partiföreträdare (LT, 7 december) vad de tycker att andra ska göra angående trygghet och säkerhet i Södertälje.

I Södertälje har vi sedan länge lämnat en attityd där ledande samhällsaktörer lägger ansvaret i någon annans knä när något behöver lösas. Därför bjuder jag in regionledningen till överläggning om samarbete för ett tryggt och säkert Södertälje.

Sedan många år arbetar vi myndighetsgemensamt i Södertälje för att bekämpa grov organiserad brottslighet. Kommunen har ett nära samarbete med polis och räddningstjänst och bidrar med omfattande arbete inom de egna verksamheterna, bland annat vad gäller att komma åt fusk med försörjningsstöd och svarta hyreskontrakt. Därtill har kommunen utvecklat arbetet med ordningsvakter, kamerabevakning och förebyggande insatser. Staten har också gått in med stora resurser, bland annat inom ramen för den satsning som kallas Tore2. Allt detta arbete baseras på en gemensam lägesbild och leds av ett gemensamt chefssamråd.

Vi kommer att fortsatta arbeta för att bekämpa parallella samhällsstrukturer, svart ekonomi och aktörer som bedriver grov organiserad brottslighet. Vi kommer fortsätta tala öppet om situationen. Det ställer krav på hela samhället – alla måste vara med och agera.

Flera aktörer inom regionens ansvarsområden har ett väl fungerande trygghets- och säkerhetsarbete. Södertälje sjukhus är ett exempel, ett annat är kollektivtrafiken där operatören Nobina gör ett bra, men ibland svårt, arbete med tryggheten på våra bussar. Detta arbete sker i nära samarbete med kommun och polis, vilket borde vara fallet för alla regionens verksamheter.

Södertäljes invånare betalar landstingsskatt till regionen och har samma rätt till nära vård som alla andra.

Det är hög tid att Region Stockholm inser att Södertäljes utsatta områden också är regionens och att tryggheten kring deras verksamheter inte endast är kommunens och statens ansvar. Södertäljes invånare betalar landstingsskatt till regionen och har samma rätt till nära vård som alla andra. Det finns tre konkreta områden där regionen kan stärka sitt arbete:

1) Felaktiga sjukintyg är en viktig del av den svarta ekonomin. Det är ett stort problem att den som nekas ett felaktigt sjukintyg på en vårdcentral snabbt kan välja att gå till en annan. Capio är exempel på en aktör som bedriver ett ihärdigt arbete på området, men det finns inget tillräckligt strukturerat arbete på regionnivå. De aktörer som faktiskt gör något riskerar dessutom att förlora både listade patienter och ersättning för patientbesök. Det gäller inte bara när en person nekas sjukintyg, utan också vid nekande av receptbelagd medicin. Detta behöver regionen åtgärda.

2) Regionen kan samverka med de redan existerande trygghetsinsatser som Södertälje kommun gör i syfte att bevaka kommunala byggnader och områden. Så kan vi tillsammans stärka tryggheten och säkerheten för de verksamheter som regionen ansvarar för.

3) Regionen bör i ökad utsträckning bygga ut och stärka barnavårdscentraler i utsatta områden. Det är viktigt att nå nyblivna föräldrar oavsett bakgrund och tidigt etablera ett samarbete kring barnens uppväxtvillkor. BUP behöver också byggas ut, vilket också är något regionen behöver ta ansvar för.

Jag tänker aldrig låtsas som att arbetet med trygghet och säkerhet är enkelt. I Södertälje är den upplevda tryggheten i det egna bostadsområdet klart bättre i dag än motsvarande undersökning för två år sedan. Tryggheten är i stora drag jämförbar med hur det ser ut i länet i övrigt och nästan identisk med hur det ser ut i M-styrda Stockholms stad. Exakt detta visar Länsstyrelsens undersökning som artikelförfattarna hänvisar till. I undersökningen är det en högre andel som känner otrygghet i sitt bostadsområde i moderatstyrda Järfälla, Sollentuna och Huddinge.

Jag ställer mig frågande till om artikelförfattarna skriver dramatiska artiklar om kommunens och statens ansvar där också.

Boel Godner (S)

kommunstyrelsens ordförande, Södertälje

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel