Annons
Vidare till lt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: Asparna som blev partipolitik

Det är spännande att som aktiv politiker testa den kommunala handläggningen av Plan- och bygglagens bestämmelser. Som framgått av rapporteringen i LT under sommaren har jag ”enligt konstens alla regler” sökt marklov för att fälla två aspar på min egen tomt. Jag är medveten om att planen inte tillåter att träd fälls. Därför sökte jag i juli 2018 beslut om mindre avvikelse från 1988 års detaljplan.

Anmäl text- och faktafel

Jag fick för drygt ett år sedan beskedet att bygglovsenheten avstyrkte min begäran. Min önskan om att få fälla två träd ansågs inte vara en liten avvikelse. Jag gavs två alternativ:

1) Återkalla ansökan till en kostnad av 1 200 kronor eller 2) Pröva förslaget i stadsbyggnadsnämnden där bygglovsenheten skulle föreslå avslag. Om det blev avslag blev kostnaden 2 500 kronor.

Jag bestämde mig för att testa nämndens förmåga att besluta enligt planens syfte med vegetationszon mot trafikbuller och inte bara paragrafer. Verkligheten har förändrats under drygt 30 år. De lövträd som då skyddade mot vägbuller kan i dag möjligen skydda mot flygbuller. Jag begärde att frågan skulle omprövas, fick begäran om komplettering som jag sände in i slutet av september i fjol. Sedan hörde jag ingenting. Det enda som hände var att kommunen i våras röjde träd precis utanför min tomt.

Den 20 maj fick jag beskedet att ärendet skulle anmälas till stadsbyggnadsnämnden. Utan tidsangivelse. Förslaget var avslag om jag inte återkallade min ansökan. Jag frågade när och på vilka grunder avslaget skulle ges. Fick tid, paragraf samt att kommunen vunnit ett överklagande till Mark- och miljööverdomstolen. Inga andra bedömningar av min begäran.

Jag kommunicerade med en myndighet som inte i någon kontakt sände signaler om servicevilja eller analys av mina frågor.

Då frågade jag om trädfällning kunde medges under några omständigheter. Och fick svaret ja, om det fanns prov från till exempel arborist att trädet var dött eller angripet av röta. I mitt tredje mejl efterfrågade jag om det gällde generellt och skälen för detta. Och fick till svar att jag kunde ha tagit reda på detta innan jag ansökte och att mejlväxling som kräver svar debiteras som extra tidskrävande.

Jag kommunicerade med en myndighet som inte i någon kontakt sände signaler om servicevilja eller analys av mina frågor. Jag ska säga att jag denna sommar fått flera exempel från andra som haft liknande erfarenhet av bygglovsenheten. Bilden som framträder är otydliga motiveringar, liten vilja till service, stor vilja till paragrafrytteri och myndighetskostym där de sökande ses som besvärliga eller undersåtar. Hör till och med om de som undviker Södertälje på grund av ryktet. Det är för min del som kommuninvånare och förtroendevald allvarliga signaler som jag utgår ifrån att stadsbyggnadsnämnden tar på stort allvar.

Har jag då fått rabatt, särbehandlats vilket kunde antydas av LT:s förstasida den 4 juli. Avgiften var 2 500 kronor men har reducerats med 50 procent. Enligt plan- och bygglagen ska avgiften nu reduceras med 20 procent för varje påbörjad vecka som tidsfristen för beslut överskrids. Tidsfrist har aldrig angivits till mig, men stadsbyggnadsnämnden ska handlägga ärenden om lov skyndsamt. Nämnden ska meddela sitt beslut inom tio veckor från den dag ansökan inkommit. Framgår inte hur det hanterats. Tidsfristen kan förlängas en gång om nödvändigt för utredning eller handläggning med högst tio veckor. Själv hörde jag inget från stadsbyggnadsnämnden eller bygglovsenheten under 28 veckor – för en begäran om avvikelse för att få fälla två aspar på egen tomt.

Jag hoppas att det eniga beslutet nu tydligt markerat att bygglovsenheten har ett serviceansvar gentemot alla oss kommuninnevånare.

Jag har testat systemet, som kommuninnevånare. Inte sökt göra något politiskt av frågan under året. Det som hände var att förvaltningen ville debitera för tre mejlsvar som extra tidskrävande handläggning med 1 250 kr per timme. En enig nämnd avslog detta. Är detta rabatt eller rimligt? Jag hoppas att det eniga beslutet nu tydligt markerat att bygglovsenheten har ett serviceansvar gentemot alla oss kommuninnevånare.

Jag har förstått att mina träd ändå blev partipolitik i nämnden. Därför att just jag är aktiv politiker. Verkar som att vissa partier inte kunde se sakfrågan och vikten att ge invånare rätt till mindre avvikelser från plan, oavsett om invånaren är politiker eller inte.

Genom att partipolitisera asparna bekräftade nämnden bygglovsenhetens syn att marklov för att fälla träd bara ska beviljas om bevis finns för att trädet är dött eller rötat. Illa.

Jag hoppas ändå att nästa Södertäljebo som frågar inte ska drabbas genom detta försök att skapa ett ”Trädgate” utan att hen kan dra nytta av min erfarenhet.

Kerstin Lundgren

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel