Annons
Vidare till lt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: Alternativmedicin undergräver förtroendet för sjukvården

Replik till ”Okunnigt om alternativmedicin, Ella Bohlin” av Ursula Flatters (LT, 7 augusti).

Min utgångspunkt som sjukvårdpolitiker är att hälso- och sjukvårdslagens portalparagraf om att all sjukvård ska bedrivas enligt vetenskap och beprövad erfarenhet ska vara vägledande för allt beslutsfattande. Det är farligt att börja tumma på denna princip. Samma höga kvalitetskrav ska ställas på all hälso- och sjukvård och alla läkemedel för att skydda våra patienter och medborgare.

Anmäl text- och faktafel

Ett grundläggande krav som måste ställas på all användning och hantering av läkemedel är att det sker på ett patientsäkert sätt. Det är viktigt att respektera varje parts ansvar. Region Stockholms uppdrag är att skapa ett tryggt hälso- och sjukvårdssystem där man kan lita på de behandlingar och läkemedel som ges.

Producenternas uppdrag är att ta fram stöd för produkternas kvalitet och sedan tillhandahålla dem för försäljning när de blivit godkända av våra myndigheter. Antroposofiska läkemedel bör därför genomgå samma tester som konventionella läkemedel.

Det kanske verkar byråkratiskt, men i grunden handlar det om patientsäkerhet.

Sedan 1993 har vissa antroposofiska läkemedel varit undantagna kraven i läkemedelslagen. Preparaten – ofta baserade på olika mineraler och växter – har alltså kunnat marknadsföras och säljas i Sverige utan sedvanlig prövning av Läkemedelsverket. Specialtillståndet har inneburit att producenter inte behövt redovisa några kliniska studier för att säkerställa effekt och biverkningar.

Jag vill påminna om att riksdagen under bred politisk enighet och med stöd av flera tunga remissinstanser 2018 beslutade om att dessa dispenser skulle upphöra. Producenterna gavs möjlighet att skicka in ansökningar för att bli godkända för försäljning som andra läkemedel alternativt naturläkemedel.

I grunden är det här en patientsäkerhetsfråga. Det är djupt problematiskt och riskerar i förlängningen att undergräva förtroendet för sjukvården när preparat utan vetenskapligt dokumenterade effekter undantas det regelverk som gäller för läkemedel i Sverige. I värsta fall kan preparaten ge svåra biverkningar och läkemedelsbegreppet urholkas fullständigt.

Det finns ingen tradition av antroposofi eller homeopati inom den svenska sjukvården. Som regionpolitiker är jag positiv till att riksdagen har fattat beslut som ger klarhet i vad som gäller. Antroposofiska preparat kommer inte kunna säljas och marknadsföras som läkemedel utan godkännande. Läkemedel ska kunna visa på dokumenterad effekt och/eller indikation. Särlösningar på detta område går stick i stäv med våra grundläggande principer för sjukvård och läkemedel.

Ella Bohlin (KD)

Vårdutvecklingsregionråd Region Stockholm

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel