Annons
Vidare till lt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: Älgbostad – tio år utan underhåll

Enligt ägardirektivet för det kommunägda allmännyttiga bostadsföretaget Nykvarnsbostäder ska bolaget underhålla de av kommunen ägda fastigheterna på ett sådant sätt att behov av nedskrivning som beror på bristande underhåll inte uppkommer. För detta ska Nybo i samverkan med kommunen upprätta och årligen fastställa en underhållsplan.

Någon underhållsplan för Älgbostad har i alla fall inte jag lyckats få tag på. Så här svarar en av Nybos handläggare på frågan om hur underhållet ser ut just nu: ”Vi utför utvändig tillsyn 1 g/veckan dagtid samt att Nokas har bevakning på byggnaden utanför kontorstid. Dörren är fastbultad, så den ska inte gå att öppna. Tyvärr krossas glasen hela tiden så de byts inte, men vi ser till att inga fönsterbågar står ut”.

I ägardirektivet står vidare att Nybo på kommunens uppdrag till självkostnadspris ska svara för professionell och kostnadseffektiv drift och underhåll av dels vatten- och avloppsverksamhet, gator, vägar och parker, dels kommunens fastigheter samt lokalvård i verksamhetslokaler.

I detaljplanen för Nykvarn 1:11 (Hökmossbadet) hänvisas till Tyréns miljökonsekvensbeskrivning där man talar om ett ”nollalternativ” som beskriver vad som ”troligen skulle inträffa på platsen om planförslaget inte genomförs fram till horisontåret 2025”. Nollalternativet har tagits fram i samråd med Nykvarns kommun och Nybo.

Man konstaterar att i nollalternativet:

• har planområdet i stort sett samma utformning och användning som i dag.

• utan ny detaljplan väntas ingen ny bebyggelse inom det föreslagna planområdet.

• befintliga byggnader i fastigheten Älgbostad får stå kvar i befintligt skick och det är troligt att bostaden och omkringliggande byggnader förblir obebodda

• Badet kan väntas finnas kvar i sitt befintliga skick.

• De igenväxande ängs- och betesmarkerna inom det föreslagna planområdet kommer troligen finnas kvar i befintligt skick även om vissa landskapsvårdande åtgärder skulle behövas för att bevara områdets rika flora.

• Utan detaljplanen finns inget skydd mot rivning och det är oklart vad som kommer att hända med gården. De öppna markerna kommer sannolikt att sakta växa igen om inte landskapsvårdande åtgärder genomförs av kommunen.

Man beskriver det som om det bara finns två alternativ till utveckling av Älgbostad – genomför enligt detaljplaneförslaget eller nollalternativet.

Men. Det finns ett alternativ till som handlar om att underhålla fastigheten enligt ägardirektivet på ett professionellt och kostnadseffektivt sätt så att värdet inte behöver skrivas ner, utan snarare att fastigheten kan användas för olika typer av fritidsaktiviteter och att husen mycket väl skulle kunna hyras ut till Nykvarns föreningsliv. Det lär ju vara så att några politiska partier letar föreningslokal.

Kommunens alla fastigheter behöver regelbunden omsorg för att inte förlora sitt värde

Självklart är det bra att området detaljplaneläggs och skyddas från eventuellt framtida exploateringar. Precis på samma sätt som kommunen nu vill skydda Oxvretens område mot stora framtida exploateringar genom en ny detaljplan.

Kommunens alla fastigheter behöver regelbunden omsorg för att inte förlora sitt värde och för att kunna användas av kommunens medborgare eller förvaltning. Det är viktigt att kommunen kommunicerar hur den medvetet arbetar med sparsamhet och långsiktigt hållbara budgetar. Jag är säker på att ett sådant förhållningssätt till ekonomi smittar av sig, inte minst till vår barn och ungdomar.

Åke Andersson

Älgbostads vänner

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel