Annons
Vidare till lt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Därför behövs fler pedagoger i förskolan

Förskolans uppdrag handlar om omsorg, utveckling och lärande och finns beskrivet i Läroplanen för förskolan.

Förskolan är det första steget i utbildningssystemet och den lärande delen är omfattande att förhålla sig till och ställer höga krav på kompetens.

Förskollärarens särskilda uppdrag är att ansvara för att arbetet sker i enlighet med målen i läroplanen.

I dag är endast en av tre av personalen i förskolan i Södertälje kommun utbildade legitimerade förskollärare.

Detta innebär att det första steget i utbildningssystemet riskerar att hålla en alltför låg kvalitet.

Långt ifrån alla förskolor har förskollärare i varje arbetslag och därmed blir arbetssituationen tung för de förskollärare som finns.

Utöver att ansvara för att en kvalitativ verksamhet bedrivs har förskollärarna också en alltmer utökad handledande roll för såväl förskollärarstudenter som för den i dagsläget tredjedel av personalen som är helt outbildad.

Med den ökade arbetsbördan som detta innebär minskar förutsättningarna för en pedagogisk verksamhet värd namnet.

Många förskollärare känner stark oro och rädsla för att helt sakna behöriga kollegor och för det ensamansvar och den höga arbetsbelastning detta innebär.

I dag är det också svårt att nyrekrytera – svarsfrekvensen på utannonserade förskollärartjänster är mycket låg.

Ofta är endast ett fåtal av de sökande behöriga och konkurrensen med kranskommunernas högre löneläge gör att många väljer bort Södertälje kommun som arbetsgivare. I kommunen arbetar man målmedvetet med att utforma och utveckla det pedagogiska innehållet på förskolorna. Det är en viktig rekryterande faktor – som tyvärr haltar i och med osäkerheten om det kommer finnas – eller helt saknas – behöriga förskollärarkollegor att arbeta med.

Alla barn har rätt att möta en likvärdig förskoleverksamhet.

För detta har också utbildningskontoret i Södertälje tagit tydlig ställning. En gemensam verksamhetsidé har tagits fram och är unik i sitt slag i syftet att värna om likvärdighet för alla barn som vistas i förskolan. Verksamhetsidén är kvalitetsstärkande men kräver samtidigt kompetens.

Bristen på förskollärare gör att barnen inte alltid får det de har rätt till och att övergången till förskoleklass kan bli sämre.

Det är av stor vikt att Södertälje kan behålla de förskollärare som kommunen har och öka förutsättningarna för nyrekrytering.

Vi har skickat detta brev till alla politiker i utbildningsnämnden. Vi vill se en tids- och handlingsplan för hur det ska lösas inom en snar framtid.

Det här är våra tankar – vad tänker ni, Södertäljes politiker?

ordförande Lärarförbundet Södertälje

Jaana Lundqvist

vice ordförande Lärarförbundet Södertälje, lärare åk 4–9

Birgitta Eriksson

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel