Annons
Vidare till lt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Dana Pourkomeylian: Slapphäntheten mot Ungern gör EU till nytt FN

Covid-19-pandemin har under sin framfart inte bara skördat liv och kraftigt destabiliserat världsekonomin, utan också tvingat länder att vidta extraordinära politiska åtgärder.

Världen över deklarerar fler och fler nationer undantagstillstånd. I det temporära rättsliga tillståndet antar regeringar särskilda nödbefogenheter för att hantera pandemin – och ordinära konstitutionella förfaranden sätts ur spel. Givetvis är dessa särskilda befogenheter underkastade, i alla fall i fungerande demokratier, en proportionalitetsprincip.

Den som anser sig en vän av demokrati och rättsstat bör med andra ord iaktta vaksamhet innan sådana befogenheter antas – och oro när de inte är proportionerliga i relation till det syfte de sägs tjäna.

Att det ungerska parlamentet, där regeringspartiet Fidesz har två tredjedelars majoritet, i förra veckan klubbade igenom såväl en förlängning som en fördjupning av landets redan rådande undantagstillstånd kan knappast anses iaktta sådan vaksamhet.

Regeringen med president Viktor Orbán i spetsen har nu, på obestämd tid, upplöst parlamentet och regerar i stället genom direkta dekret till ”slutet av coronakrisen”. Vilka åtgärder dessa dekret är begränsade till har inte specificerats. Indirekt innebär det att regeringen kan skjuta fram val, till dess att de själva bedömer att krisen är över.

Att Ungern inte, sett till sitt redan iögonfallande demokratiska underskott med begränsningar av individuella friheter, tvekar att iaktta proportionalitetsprincip till skydd för demokrati och rättsstat är knappast förvånande. Vad som dock är förvånande – och frustrerande – är EU-kommissionens fortsatta brist på oro och kraftfullt motagerande.

Ursula von der Leyen, EU-kommissionens ordförande, skrev en tweet där hon konstaterade att EU-ländernas akuta pandemiåtgärder måste vara strikt proportionerliga för att inte stå i strid med unionens grundläggande principer och värderingar.

Responsen är ytterligare ett tecken på kommissionens vacklande ansträngningar att ta itu med Ungerns allt mer auktoritära styre.

Som så många gånger förut nämndes dock inte Ungern vid namn. Ursula von der Leyen nöjde sig med att konstatera att samtliga medlemsländers åtgärder skulle ”analyseras” – och att kommissionen skulle övervaka dess tillämpningar.

Responsen är ytterligare ett tecken på kommissionens vacklande ansträngningar att ta itu med Ungerns allt mer auktoritära styre. Den centrala frågan blir vilken legitimitet och auktoritet unionens värden – stadgade i Europakonventionen och i den underliggande subsidiaritet- och proportionalitetsprincipen – faktiskt har när ett medlemsland gång på gång kan trycka tillbaka medborgerliga fri- och rättigheter, och där utnyttjandet av Covid-19-utbrottet bara är det senaste exemplet.

Om kommissionen fortsätter att låta Ungern driva allt längre ifrån unionens grundvalar kommer EU inte längre kunna tillskriva sig själv titeln av en fördragsbunden union, utan förvandlas till en intresseorganisation.

Oförmågan att hålla på sina egna principer urvattnar syftet, och därmed legitimiteten. Likt det FN har kommit till att bli – fint på papper, men tandlöst när det väl gäller.

Dana Pourkomeylian