Annons
Vidare till lt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Bob Wållberg väljer bort äldre för multihall

Anmäl text- och faktafel

I Nykvarn ökar den äldre befolkningen med stigande invånarantal. I flera år har behovet av platser i särskilt boende för äldre ökat och inte kunnat tillgodoses i det egna särskilda boendet, Lugnet, som har 52 platser. Vård- och omsorgsnämnden har tvingats köpa platser i andra kommuner till kostnader väsentligt högre än i det egna boendet.

Vård- och omsorgsnämnden har i flera år påtalat behovet av att tillskapa flera platser i särskilt äldreboende i Nykvarn, först genom tillbyggnad av Lugnet och senare genom att bygga nytt på annan plats. När Nykvarn byggde ut Lugnet för tiotalet år sedan förbereddes för ytterligare utbyggnad då behov fanns. Det har nu visat sig att dessa förberedelser inte fungerade för komplettering.

I december 2016 upprättas inom vård- och omsorgsnämnden en framställan till kommunstyrelsen om behovet av nya äldreomsorgsplatser. Nämnden fattar beslut och ärendet går vidare till kommunstyrelsen.

Inget händer mer än ett besked att det inte går. Ärendet lyfts aldrig till kommunstyrelsen.

Vård- och omsorgsnämnden tar ånyo upp problemet den 4 december 2017 och beslutar att hos kommunstyrelsen göra en framställan till kommunfullmäktige om finansiering för byggnation av ett nytt särskilt boende för äldre med 60 platser, samt att kommunstyrelsen ska uppdra till samhällsbyggnadskontoret att beräkna kostnad samt anvisa plats för ett sådant boende.

Det är skandal – om den så kommer sig av okunnighet, nonchalans eller ren ovilja – att kommunstyrelsens ordförande Bob Wållberg (NP) inte för upp frågan för behandling.

Inget händer och ärendet kommer inte upp i kommunstyrelsen trots att verksamheten får miljonkostnader för köpta platser i andra kommuner.

Det är skandal – om den så kommer sig av okunnighet, nonchalans eller ren ovilja – att kommunstyrelsens ordförande Bob Wållberg (NP) inte för upp frågan för behandling. När ordföranden konfronteras med problemet kommer bara svaret: Vi har flera lösningar i pipeline.

Hade Bob Wållberg förstått sitt uppdrag hade han insett att kommunen förlorat flera år. Och att man kunnat slippa skicka äldre med behov av särskilt boende till Norrtälje, Värmdö eller Eskilstuna som för närvarande är de närmaste möjligheterna att få en boendeplats för äldre som måste ha ett särskilt boende.

Man kan undra om Bob Wållberg i sina prioriteringar är elitistisk eller diskriminerande när han kommer med förslag till ny multihall för de medborgare som är aktiva, men totalt struntar i både demokrati och de äldre som har tjänat samhället hela sitt liv men nu är beroende av dess stöd – och då tvingas flyttas långt från hemmet och sina anhöriga. I dag köper Nykvarn åtta platser i grannkommuner, nio personer har beviljats plats och väntar, samtidigt som 16 personer nu utreds för en plats i särskilt boende.

Den 27 augusti beslutade vård- och omsorgsnämnden att ännu en gång föreslå kommunstyrelsen att ge samhällsbyggnadskontoret och ekonomikontoret i uppdrag att påskynda processen så att vi kan få fram ett äldreboende.

Vi önskar att något händer snabbt. Det är skandal att inget hänt på 1,5 år och att ordföranden förnekat kommunstyrelsen att få del av vård- och omsorgsnämndens skrivelser.

Karl-Erik Johansson

socialdemokrat och ledamot av kommunfullmäktige till och med valet 2018

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel