Annons
Vidare till lt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Blandad bakgrund i skolor är bäst

Skolor där barn med föräldrar med olika bakgrund möts ger bäst förutsättningar för både barns utveckling och lärande.

Det betyder att det ibland blir svårt att få skolor med en bra blandning i dagens svenska samhälle, där boendet till stor del är uppdelat efter utbildning, inkomst och social status.

Det kan bli än svårare med en stor tillströmning av elever, när de som flytt till Sverige ska komma in i skolan, framför allt om de nyanlända koncentreras till vissa bostadsområden.

Det finns en del förslag på lösningar, bland annat om att nyanlända ska kunna hänvisas till vissa skolor även om de ligger långt från hemmet och att fristående skolor ska få inordna en särskild kvot för nyanlända. Dessa förslag har kritiserats på flera punkter, både för att det går emot det fria skolvalet och för att det riskerar att leda till etnisk diskriminering.

Men det finns också andra idéer. Liberalerna har lanserat förslaget att alla ska tvingas välja skola. Något även Alliansen i Södertälje drivit. Det är ett förslag med storstadsprägel, för många i Sverige är det praktiskt omöjligt att välja någon annan skola än den närmaste. Någon längtan efter att tvingas till ytterligare val finns nog inte heller hos svenska folket.

Det är ett problem att det finns populära fristående skolor där det sägs att man behöver ställas i kö innan man är född för att få plats. Problemet gäller inte bara för dem som kommer nya till Sverige, utan också dem som kommer nya till orten. Man kan fundera över om fristående skolor ska ha större möjlighet att bereda plats för dem som kanske inte bott så länge på orten, däremot är det mer tveksamt att enbart peka ut gruppen nyanlända.

Det grundläggande och långsiktiga handlar om boendestrukturen. Det behövs en mer blandad bebyggelse i våra tätorter. Bort från miljonprogramsområden med hyreshus i en del av staden och villamattor i en annan.

En viktig insats som kommunerna kan göra är att fundera över hur till exempel elever med högutbildade föräldrar kan lockas till skolor där en stor del av eleverna har för- äldrar med kort utbildning. Det kan till exempel handla om på vilka skolor man placerar profilklasser för musik.

När det gäller det akuta läget med nyanlända elever handlar det om placering av boende och att försöka se till att nya, mer eller mindre tillfälliga, boenden placeras så att de faktiskt bidrar till en bättre balans mellan skolor.

Det handlar också om på vilken skola man får den första introduktionen i det svenska skolsystemet. Det ske så att de nyanlända naturligt möter många kamrater som har svenska som modersmål.

En positiv bieffekt kan vara att elever och föräldrar får upp ögonen för att nya skolor när det gäller val av skola. Så jobbar en del kommuner i dag. Fler bör ta efter, och då behövs kanske inga lagändringar.