Annons
Vidare till lt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Blanda inte ihop politik och vetenskap

Att låta politiken definiera vad som är vetenskapligt grundat eller ej är riskfyllt. Politikens uppgift får aldrig vara att ta över vetenskapens roll utan bör handla om att skapa förutsättningar för forskning och vetenskap att ta fram hypoteser, forska på dessa och bevisa sina slutsatser.

Det är viktigt att politiker och förtroendevalda håller rågången klar och överlåter till forskning och vetenskap att definiera vad som står på vetenskaplig grund och vad som betraktas som beprövad erfarenhet. Ett tydligt exempel på hur svårt detta kan vara visar exemplet Vidarkliniken, numera Vidar rehab i Järna – ett idéburet integrativt sjukhus utan vinstintresse byggt på skolmedicinsk vård kombinerad med komplementära terapier.

Vidarkliniken i Järna har sedan 1993 haft ett undantag från tillståndskravet för vissa läkemedel som inte har haft försäljningstillstånd i Sverige, men väl i exempelvis Tyskland. Detta undantag har flera gånger förlängts av såväl röda som borgerliga regeringar. Under 1990-talet gav en socialdemokratisk regering i samarbete med Miljöpartiet ett riktat utvecklingsbidrag till kliniken för att bland annat underlätta den forskning som krävdes för att få läkemedlen godkända även i Sverige. Detta bidrag finansierade forskningen vid Vidarkliniken ända fram till att de fyra borgerliga partierna avskaffade det 2006 samtidigt som man förlängde läkemedelsundantaget. Ingen forskning men inte heller någon lösning på medicinundantaget.

Ett undantag från tillståndskravet för läkemedel är inte någon bra grund att bygga en verksamhet på. S/MP-regeringen har nu i samförstånd med Vidarkliniken avskaffat läkemedelsundantaget och gett Vidarkliniken en omställningsperiod på fem år för att kunna registrera de läkemedel man anser sig behöva för sin verksamhet i Sverige. Samtidigt har regeringen tillsatt en statlig utredning, ”KAM-utredningen, Ökat patientinflytande och patientsäkerhet inom annan vård och behandling än den som bedrivs inom den etablerade vården”, med Kjell Asplund som enskild utredare. Utredningen har bland annat till uppgift att hitta vägar för skolmedicinen och den komplementära vården att mötas på vetenskaplig grund.

Granskningen gör bedömningen att komplementärmedicin så gott som uteslutande används som komplement till skolmedicinsk vård, det vill säga inte frikopplat från skolmedicinen.

Det finns numera tydliga utvärderingsresultat rörande Vidarklinikens medicinska arbetsmetoder och den skolmedicinska grund de vilar på. På region Skånes uppdrag har medicine doktor Jesper Persson genomfört en utvärdering av Vidarkliniken som avslutades med bedömningen att vården utförs med antroposofiska metoder utan att avsteg gjorts från traditionell skolmedicinsk praxis.

Stockholms läns landsting har låtit företaget Health navigator genomföra en utvärdering av Vidar vårdcentral. Granskningen finner att vården väl uppfyller de krav och riktlinjer som styr denna typ av verksamhet. Granskningen gör bedömningen att komplementärmedicin så gott som uteslutande används som komplement till skolmedicinsk vård, det vill säga inte frikopplat från skolmedicinen.

Läs även Tomas Karlsson: Starbrinks korståg har nått sin slutstation

Miljöpartiet i Stockholms läns landsting har i sitt valprogram uttalat att man vill främja idéburna vårdgivare som tillför vården och patienterna kompletterande vård på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet utöver landstingets egen verksamhet. Vi hoppas att fler partier ser vikten av att utnyttja idéburna aktörer som exempelvis Vidarkliniken för att komplettera landstingets egen vårdverksamhet och inte fastna i ideologiska klyschor eller blanda ihop politik och vetenskap.

Mats Pertoft (MP)

riksdagsledamot

Ewa Lofvar Gerdsdotter (MP)

kommunalråd

Emilia Pettersson (MP)

landstingskandidat

Hanna Klingborg (MP)

ordförande Järna kommundelsnämnd

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel