Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Avtal garanterar globalt välstånd

Mitt i Europas djupaste kris på decennier, ifrågasätts EU:s roll alltmer. Krist-demokraterna är de första att instämma i att EU inte kan eller ska besluta i frågor som folkvalda på nationell, regional eller lokal nivå.

Annons
USA och EU ska förhandla om ett nytt frihandelsavtal.

Lika självklart måste det vara att stärka Europa-samarbetet på områden där principen ”ensam är stark” saknar relevans. Handelspolitiken är ett sådant. Medlemsstaterna, inte minst Sverige, har allt att vinna på ett EU som ytterligare öppnar sig för den omvärld på vilken unionens framtida väl-mående till stor del hänger.

Skuldkrisen inom EU är alltjämt djup. Vägen mot återhämtning kommer fortsätta att sätta de europeiska folkens tålmodighet och solidaritet på prov.

Genom ett gemensamt ansvarstagande för det gemensamma bästa, blir vår kontinent en bättre plats. Protektionism och nationalism löser inga ekonomiska kriser. Och lika lite som Sverige har att vinna på att säga att grekerna får ”klara sig bäst de vill”, har EU och Sverige att vinna på att isolera sig globalt.

EU är världens största, integrerade ekonomi, tillika världens största handelspartner. Lilla exportberoende Sverige frodas av att vara en del av den enorma inkomstkälla som EU:s inre marknad utgör. Och ju mer EU öppnar sig mot världen desto mer gynnas Sverige.

EU står nu i stånd att inleda förhandlingar om ett frihandelsavtal med USA. Handelsflödet mellan EU och USA är redan världens största. Med avskaffade tullar på båda sidor Atlanten, kommer intäkterna att öka ytterligare. Därmed stärks EU:s och Sveriges globala konkurrenskraft, liksom vår möjlighet att sätta den globala agendan mer brett. De som ser protektionism som lösningen på dagens kris, ska inte få stoppa ett sådant avtal, eller andra pågående frihandelsförhandlingar, för den delen.

För oss kristdemokrater är EU: s frihandelsavtal en garant för en fredligare och säkrare värld. Genom ökat handelsutbyte också med sämre, bemedlade länder, ökar dessa länders möjlighet att skapa tillväxt och lyfta sina medborgare ur ekonomisk utsatthet. På så vis minskar risken för att underliggande, sociala konflikter eskalerar och tar sig våldsamma uttryck, och chanserna för en rättvis och hållbar utveckling blir så oändligt mycket större.

Samtidigt vet vi att ekonomisk utveckling utan mänskliga fri- och rättigheter är föga värd. Med ökad tillgång till grundläggande fri- och rättigheter minskar människors ekonomiska fattigdom – att ekonomiskt välstånd skulle föda frihet och demokrati, är dock inte givet. Förhandlingarna om frihandelsavtal med bland andra länderna kring Persiska Gulfen utgör därför en ypperlig möjlighet för EU att ställa skarpa krav om mänskliga fri- och rättigheter och god samhällsstyrning. Någonting som Kristdemokraternas Europaparlamentariker Alf Svensson med kraft understryker i sitt förslag till betänkandet ”Främja utveckling genom handel” i Europarlamentets utvecklingsutskott.

Varken EU eller Sverige har någonting att tjäna på att bygga murar mot omvärlden. Den öppenhet och den frihet på vilken EU vilar, måste vara giltig även bortom Unionens gränser. Att ekonomiskt samarbete kan säkra regional fred och säkerhet, är EU ett levande exempel på. Att ett utökat och förenklat handelsutbyte med USA, Indien och andra länder kan bidra till en mer välmående, säkrare och fredligare värld – och därmed ett mer välmående Sverige – borde därför ingen tvivla på.

riksdagsledamot, handelspolitisk talesperson

Robert Halef (KD)

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel
Annons