Annons
Vidare till lt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Även monopol ska ha kundfokus

Avfallstaxan är på väg att höjas. Skälen till höjningen måste synas.

Varje svensk kommun har en skyldighet att ta hand om renhållningen inom kommunen, vilket främst innebär att ansvara för hantering och transport av hushållsavfall till avfallsanläggningar. Kommunens fastighetsägare är å andra sidan skyldiga att köpa tjänsten – kommunerna har monopol på att hantera hushållsavfall.

Det spelar med andra ord ingen roll hur missnöjd du är med pris, service, tillgänglighet eller annat – du måste vara ansluten och får inte välja en annan utförare.

Denna monopolsituation är helt klart försvarbar när det gäller renhållningen. Och går inte att jämföra med de områden – som el och telefoni – där det förr rådde monopol men där det nu råder konkurrens.

Från de avreglerade marknaderna har vi bland annat fått se hur företag, såväl privat som offentligt ägda, anstränger sig för att pressa kostnader och vara så effektiva som möjligt. Företagen är tvungna att hela tiden bli bättre och ge god service utan att priset får skena. Företag på en konkurrensutsatt marknad straffas direkt om inte tjänsten motsvarar priset – då kommer kunden byta leverantör.

Bland bolagen i Telgekoncernen är Telge Återvinning ett monopolbolag, medan Telge energi är ett exempel på ett konkurrensutsatt bolag.

Det förra tänker genomföra en rejäl prishöjning – den fasta avgiften ska höjas med 1,3 procent och den rörliga med 4,7, vilket motsvarar en årlig höjning på 127–129 kronor för ett villahushåll. Ärendet behandlas av både kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i nästa vecka.

I beslutsunderlaget anges två skäl:

• Den fasta avgiften ska höjas för att kommunen ska inrätta en ny tjänst som avfallsstrateg, att det reducerade priset för hemsortering fasas ut och för att de fasta avgifterna ska jämnas ut mellan kundgrupperna.

• Den rörliga avgiftens höjning hänger bland annat ihop med distributionen av den gröna påsen.

Vi börjar med den fasta delen. Det finns säkert skäl för Södertälje kommun att anställa en avfallsstrateg, som enligt handlingarna ska ansvara för den avfallsplan som gäller fram till 2020. Men varför ska Telge Återvinnings kunder betala nya kommunala tjänstemän? Motivering saknas.

Man kan också ifrågasätta varför, i ett läge när lejonparten av Södertäljeborna hemsorterar sina sopor, prisreduktionen ska plockas bort. Svårt att se det som något annat än ett straff för trogen insats.

Lustigt är att Telge Återvinning dessutom anger att åtgärderna bakom avgiftshöjningen på den fasta delen tillsammans väntas ge minskad administration. Det borde ge besparingar.

Märklig är också den rörliga avgiftens höjning. Under hösten har Telge återvinning haft rejäla svårigheter att leva upp till en acceptabel servicenivå när det gäller distributionen av de gröna påsarna. Under flera veckor fick inte kunderna som hade slut på påsar några nya.

Telge Återvinning var sena att kommunicera problemen, de tog lång tid att åtgärda och bolaget har skyllt debaclet på sin leverantör.

Att i det läget föreslå en nära nog femprocentig prishöjning just med hänvisning till ”en förbättrad distribution av gröna påsar” är magstarkt.

Monopolbolag måste också ha sina kunder i centrum. Att de återfinns i en skyddad verkstad kan inte betyda att kostnader för att komma till rätta med långsam och bristande service vältras över på kunderna hur som helst.