Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

72 satsade miljoner gav 11 jobb

Målet var att hälften av de 700 deltagarna i mångmiljonprojektet K2 skulle få jobb. Men när fyra månader återstår har bara 75 fått jobb varav 11 är ”riktiga” jobb.

Annons

I oktober 2012 drog K2 i gång efter att ha beviljats närmare 31,1 miljoner kronor i EU-medel från Europeiska socialfonden, ESF.

Kommunen sköt till 25,5 miljoner kronor och arbetsförmedlingen 15,5 miljoner i projektbudgeten som uppgår till 72,1 miljoner kronor.

Orsaken till att kommunen tog på sig uppgiften att agera arbetsförmedling var att man ansåg att arbetsförmedlingen, AF, var alltför dålig på att få folk i jobb och något extraordinärt behövde göras.

När LT begär att få se resultatet får vi veta via projektledaren Lena Lago att 75 personer fått jobb när fyra månader återstår innan pengarna är slut och K2 går i graven den 30 juni.

Av dessa 75 är elva ”riktiga jobb” där arbetsgivaren betalar hela lönen för en fast anställning. Huvuddelen av de andra är så kallade nystartsjobb, där arbetsförmedlingen betalar en stor del av lönen åt arbetsgivaren. Det rör sig alltså om visstidsanställningar som kan upphöra när bidragen från AF tar slut.

Enligt projektledare Lena Lago nås inte målen eftersom många av deltagarna står för långt från arbetsmarknaden. Av totalt 645 deltagare som passerat K2 var ungefär hälften inte ens matchbara för arbetsmarknaden, säger Lena Lago:

– Det var för högt satta mål, många av deltagarna står mycket längre från arbetsmarknaden än vad vi först trodde. De har stora problem med språket och måste lära sig så grundläggande saker som att åka kollektivt från Södertälje till Stockholm. Jag kan tycka att det också varit tufft att bygga upp något på så kort tid, det tog ett halvår för oss att bara komma i gång, säger hon.

Trots det vill inte Lena Lago kalla det ett misslyckande.

– För en del av projektet har det varit succé, där näringslivet gör vågen för den metod vi använt oss av, säger hon.

Den framgångsrika delen har enligt Lago varit att K2 erbjudit arbetslösa olika branschspår inom bygg, buss, callcenter, handel, restaurang, städ, Systembolaget, taxi och transport.

Totalt 138 personer har placerats ut på företag inom dessa branscher under ett halvår med en lön på 19 500 kronor i månaden betald av K2. Arbetsgivarna, som fått gratis arbetskraft, har åtagit sig att stå för lärande på plats.

– När sen sex månader gått ställer vi höga krav på att företagen anställer de här personerna, säger Lena Lago.

Och detta har skett i cirka 75 fall, där alltså företagen anställt personerna – i de flesta fall med nystartsbidrag från AF.

– Vi är ändå väldigt glada att människor får en anställning, sen om den är subventionerad med bidrag eller inte, är inte det viktiga. De får i alla fall in en fot på arbetsmarknaden och förbättrar sina möjligheter, säger Lena Lago.

Men ett antal jobbar också vidare som timanställda och i elva fall som fast anställda, enligt Lena Lago.

Tio personer placerades på detta vis ut på Ica Maxi i Geneta – tre av dem jobbar efter sex månader kvar på halvtid.

Bussbolaget Norbina har tagit emot 16 stycken som lärts upp på plats, varav sex stycken redan tagit körkort och hoppar in som timvikarier.

Men K2 startade för att Södertälje ansåg att arbetsförmedlingen var för dålig på att få folk i jobb, men så gott som alla jobb K2 fixat finansieras med lönebidrag från AF.

Hade inte Nobinas eller Ica Maxis efterfrågan på arbetskraft tillfredsställts även utan K2, vad blev bättre att kommunen tog på sig det här?

– Bra fråga, jag tror att just de här personerna som vi arbetat med i K2 inte hade fått jobben utan oss. Då hade jobben gått till andra. Jag tror också att vi har haft möjlighet att följa upp deltagarna mycket närmare än vad arbetsförmedlingen kunnat göra annars, säger Lena Lago.

(I ingressen uppgavs tidigare att det totalt var 645 deltagare i projektet. Detta var felaktigt. Rätt antal är 700.)

Branschspåret

Så här arbetar man i K2 för att få långtidsarbetslösa i arbete:

En aspirant väljs ut av en arbetsgivare.

Aspiranten anställs av kommunen/K2 och får en lön under sex månader.

Under de sex månaderna får aspiranten sitt lärande av företaget. En dag i veckan har aspiranten skräddarsydd teori i K2:s lokaler i Hovsjö.

När sex månader gått avgör företaget om aspiranten ska anställas. Det handlar än så länge främst om bidragsanställningar.

- - -

Kommunen startade K2 i oktober 2012 för att göra något åt det stora antalet långtidsarbetslösa.

Enligt kommunens beräkningar lever över 2 500 hushåll utanför arbetsmarknaden varav 1 100 står till arbetsmarknadens förfogande. Resten är föräldralediga eller har rehabinsatser.

Målet var att 700 skulle passera genom K2, men detta ändrades under projektets gång till 645.

I februari hade 122 personer avbrutit insatsen.

I februari hade 138 personer anställts inom ramen för K2 i sex månader med en månadslön på 19 500 kronor och placerats ut på arbetsplatser.

Av dessa har 75 fått jobb. I de flesta fall rör det sig om nystartsjobb där arbetsförmedlingen under en begränsad period betalar en del av lönen. I elva fall har K2 lett till fasta anställningar där arbetsgivaren betalar allt, så kallade ”riktiga jobb”.

De allra flesta av deltagarna har dock inte nått målet om egen försörjning. Enligt Lago beror det främst på att de står för långt från arbetsmarknaden, avgörande är dåliga svenskkunskaper.

Källa: Arbetslivskontorets årsbokslut, Avstämningsrapport för K2 samt Lena Lago.