Annons

Annons

Annons

Debatt
Gå inte vidare med lagen om angiveri

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Regeringen utreder om offentliganställda i skolan, vården och annan verksamhet ska vara skyldiga att rapportera ”personer som vistas i Sverige utan tillstånd”.

Bild: Jenny Lundberg

Annons

Regeringen har gett uppdraget att utreda ”ett utökat informationsutbyte” mellan alla offentliga verksamheter och/eller gränspolisen och Migrationsverket ”i syfte att stärka arbetet med verkställighet” av utvisningar.

Det kallas kanske inte formellt för en angiverilag, men det är precis vad det är. I dag används i stället ett kanslispråk med uttryck som ”utökat informationsutbyte”, men läser man i Tidöavtalet blir det solklart vad det handlar om: ”Kommuner och myndigheter ska vara skyldiga att informera Migrationsverket och polismyndigheten när de kommer i kontakt med personer som vistas i Sverige utan tillstånd”.

Den tänkta lagstiftningen syftar till att enskilda medarbetare ska tvingas rapportera när man på något sätt kommit i kontakt med en person som inte har tillstånd att vistas i landet.

Annons

Annons

I praktiken innebär det att skolkuratorer, lärare och elevassistenter ska ange papperslösa barn – helt i strid mot barnkonventionen. Socialsekreterare ska vara skyldiga att berätta om de kvinnor som sökt skydd från våld i hemmet. Undersköterskor, sjuksköterskor, läkare och tandläkare ska tvingas ange patienter som sökt vård för allvarlig sjukdom eller skada.

Lagförslaget är tänkt att omfatta alla som jobbar inom offentlig sektor som exempelvis ekonomer, bibliotekarier, anställda på kommunala idrottsanläggningar och i kommunens kontaktcenter.

Frågan är såklart om vi, i vårt Sverige, vill ha en lagstiftning som bygger på angiveri?

Den grundläggande frågan är såklart om vi, i vårt Sverige, vill ha en lagstiftning som bygger på angiveri?

I vissa yrken ingår det naturligt att föra information vidare, till exempel inom polis- och tullverksamhet. Det är en helt annan sak att välfärdsanställda, som inte har några sådana rättsligt relaterade arbetsuppgifter, ska behöva ange människor som befinner sig i utsatthet. Det strider klart mot arbetsskyldigheten och uppdraget gentemot arbetsgivaren, för att inte tala om alla de yrkesetiska och moraliska svårigheterna som uppstår.

Vi önskar därför att Södertälje kommun, precis som en rad andra kommuner, tillskriver regeringen om att anmälningsplikt inte bör införas i kommunal verksamhet. Ärendet behandlas på kommande sammanträde i kommunstyrelsen den 29 september. Vi ser med tillförsikt fram emot att merparten av ledamöterna ställer sig bakom initiativet.

Annons

Linda Sjögren

gruppledare för Vänsterpartiet Södertälje

Tage Gripenstam

gruppledare för Centerpartiet Södertälje

Sonja Chyle Kauko

ordförande LO-förbunden, tillsammans med fackliga representanter för LO-facken Södertälje-Nykvarn

Maria Svärd

ordförande för Kommunal sektion Södertälje

Tomas Kullberg

ordförande för Byggnads Stockholm-Gotland

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan