Annons

Annons

Annons

Skadliga luften

Debatt
Vi tar ansvar – stadsluften måste bli bättre

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Luftkvaliteten vid Birkakorset hör till en av Sveriges sämsta.

Bild: Emil Schröder, Arkivbild

Annons

Joachim Hagström (SD) skriver att argumenten om Södertäljebornas välmående och behov inte biter. Det är en fin självinsikt att dela med sig av. Men låt oss prova igen, förhoppningsvis biter argumenten denna gång.

Det tål att upprepa att Södertäljes luftkvalitet har uppmätts som en av landet sämsta och hotar att drabba Södertälje med miljonviten från EU, förbud mot att genomföra bostadsplaner och inte minst våra invånares hälsa. Med andra ord hotar den dåliga luftkvaliteten, som till stor del beror på PM10-problematiken, invånarnas välmående och behov.

Det är alldeles riktigt att mätningar av PM10 år 2022 visar att den nuvarande miljökvalitetsnormen inte överskreds vid Birkakorset eller Turingegatan. Däremot har Sveriges riksdag i miljökvalitetsmålet Frisk luft formulerat nationella målvärden för att kunna styra utvecklingen mot bättre miljö och hälsa även på längre sikt. Dessa har införts eftersom skadeverkan på människors hälsa även kan ses vid halter under normvärdena. Stockholms luft- och bulleranalys, SLB-analys, sammanfattning av mätresultaten visar att de svenska miljökvalitetsmål överskreds under 2022 vid både Turingegatan och Birkakorset. I sammanfattningen framgår även att EU:s förslag om ett nytt gränsvärde för antalet höga dygnsmedelvärden av PM10 överskreds.

Annons

Annons

Det vill säga att trots de mätningar Hagström hänvisar till ligger vi i Södertälje på en så pass hög nivå av PM10-partiklar att det skadar Södertäljeinvånarnas hälsa och kommunens tillväxt.

Den enskilt mest effektiva åtgärden för att rå på denna problematik och värna Södertäljebornas hälsa är ett införande av dubbdäcksförbud

Påståendet att införandet av dubbdäcksförbudet vid Hornsgatan inte haft någon stor påverkan är rent felaktigt. Halterna i Stockholm visar en generellt nedåtgående trend och årsmedelvärdet av PM10 har minskat. Detta beror förvisso på flera olika orsaker men en av de viktigaste är just minskningen av dubbdäcksanvändandet. Det har med andra ord gett resultat.

Läs också Tomas Karlsson: Inga nybyggen om inte stadsluften blir bättre

Det är tacksamt att Sverigedemokraterna tenderar att lägga fram argument som går emot deras egen hållning om att dubbdäcksförbud är ett förfärligt förslag. De har alldeles rätt i att även PM2,5 är en bidragande orsak till den dåliga luften i Södertälje. Det de däremot missar är de facto att för partiklar i storleksområdet mellan PM2.5 och PM10 är slitagepartiklar från användningen av dubbdäck och uppvirvling av partiklar på vägbanan den största källan. Det betyder att den enskilt mest effektiva åtgärden för att rå på denna problematik och värna Södertäljebornas hälsa är ett införande av dubbdäcksförbud vid just Turinge- och Birkakorset.

Annons

Annons

Det är tydligt att SD missat att lyssna när polismyndigheten svarade på frågan om dubbdäck, som dessutom ställdes av Sverigedemokraterna själva. De sa varken att de inte skulle prioritera frågan eller inte ha resurser nog för att överse ett eventuellt dubbdäcksförbud. Det polismyndigheten svarade var att ett eventuellt dubbdäcksförbud kommer att behandlas som vilken annan trafikfråga som helst.

Att dessutom, likt Sverigedemokraterna, påstå att dubbdäcksförbudet vore helt meningslöst om polisen inte har möjlighet att prioritera denna fråga är som att insinuera att våra invånare vill bryta mot lagen så länge ingen bevakar dem. Vi tror mer än så om våra medmänniskor.

Denna fråga handlar inte om symbolpolitik eller om att trumfa Södertäljebornas trivsel. Tvärtom. Den handlar om att få bukt med de problem vi har och om att skapa förutsättningar för att förbättra Södertäljes luftkvalitet och i förlängningen invånarnas välmående och behov.

Förhoppningsvis biter, eller åtminstone nafsar, argumenten SD denna gång.

Alexander Rosenberg (M)

ordförande tekniska nämnden

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan