Annons

Annons

Annons

Skolchocken i Salem

Debatt
Salem sparar på barnen – skapar ojämlik skolgång

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Bild: Mattias Holgersson

Annons

Salems kommun har som övergripande mål att eleverna i kommunen ska nå en kunskapsnivå som ligger över genomsnittet i Stockholms län. Frågan är hur ansvariga har tänkt att nå dit? Det vill vi föräldrar i kommunen gärna ha svar på.

Faktum är att eleverna i Salems kommun i dag ligger långt under snittet i länet. I Stockholms län går 90 procent av alla elever ut årskurs 6 med godkända betyg i alla ämnen. Under 2022 var det inte ens 70 procent av alla elever i Salem som gick ut årskurs 6 med godkända betyg i alla ämnen.

Annons

Annons

Vad gör politikerna i Salems kommun för att vända trenden? Inte mycket tyvärr. Under många år har kommunen gjort flera indirekta besparingar i skolorna genom att inte budgetera för skolornas faktiska kostnadsökningar.

Nu har kommunens styrande politiker beslutat att även genomföra en rad direkta besparingar inom barn- och utbildningsförvaltningen, bland annat genom att halvera vistelsetiden i förskolan för barn till arbetslösa och föräldralediga, samt att dubblera barnomsorgsavgiften för nämnda grupp. Det medför att arbetslösa och föräldralediga, som oftare har svagare ekonomiska förutsättningar, nu får betydligt sämre möjligheter att nyttja förskolan.

Förskolan har många positiva effekter på barns senare studieresultat i både språk och matematik

Och det är verkligen synd, för år 2017 gjorde Folkhälsomyndigheten och CES en sammanställning av aktuell forskning som tydligt visar att förskolan har många positiva effekter på barns senare studieresultat i både språk och matematik. Barn som har gått i förskola når i vuxen ålder både högre utbildningsnivå och högre inkomster. Effekten är som tydligast i socioekonomiskt svaga familjer.

Men nu väljer alltså styrande politiker att kraftigt begränsa vissa familjers möjlighet till förskola och med det skapa ojämlika förutsättningar för barnen när de senare ska börja i skolan. En skola som redan i dag visar resultat som ligger långt ifrån kommunens mål.

Annons

Annons

Utifrån ovan tagna beslut har jag därför två frågor till er politiker i Salems kommun:

• Hur ska ni säkerställa att kommunens barn och unga får samma förutsättningar, både vid skolstart och under hela deras studietid?

• Hur ser handlingsplanen ut för att nå målet att Salems elever ska ha en kunskapsnivå över snittet i länet?

Johannes Persson

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan