Annons

Annons

Annons

ledare centerpartistiskSödertälje

Partier behöver det unga engagemanget

Olivia Karlsson, LT:s gästtyckare, om behovet av en demokratisk krisinsikt.

Detta är en opinionstext.LT:s ledarsida är fristående, men delar Centerpartiets värderingar.

Färre unga är aktiva i de politiska partierna, men är i stället engagerade i enskilda frågor – såsom klimatrörelsen Aurora.

Bild: Christine Olsson/TT

Annons

Den gångna helgen samlades över 170 ungdomar från hela Sverige för att delta på Centerpartiets ungdomsförbunds årliga förbundsstämma. Politiskt aktiva ungdomar är dock en minoritet i sin åldersgrupp. Under en längre tid har antalet unga som engagerar sig i politiska partier och ungdomsförbund sinat. Det är en enorm demokratisk utmaning som måste tas på allvar.

Unga har i dag en mörk syn på framtiden. Över hälften av den så kallade “generation Z”, det vill säga 15–24-åringar, upplever att de inte kan påverka sitt liv och sin framtid. Över en tredjedel av unga oroar sig för sin framtid. Förtroendet för både politiken och rättsväsendet har minskat bland den unga generationen och de ser enorma utmaningar med otrygghet, kriminalitet och klimatkrisen. Trots den mörka utblicken är det ytterst få som engagerar sig i organisationer och i partipolitiken. Bara fem procent av dagens unga är med i ett politiskt parti. Samtidigt är dessa ungdomar samhällspolitiskt intresserade och valdeltagandet bland förstagångsväljare är högt. 

Annons

Annons

Läs även Tomas Karlsson: Ska Södertäljes unga bli delaktiga krävs mer än en app

Det är alltså inte så att unga i dag saknar engagemang. Faktum är att de är mer engagerade än förr, men engagemanget ser helt olika ut. Unga är i dag engagerade i frågor på sociala medier, har en medveten konsumtion och donerar pengar till diverse olika organisationer.

Engagemang i politiska partier kan inte ersättas av donationer till enfrågeorganisationer

Dessa nya typer av engagemang är givetvis viktiga, men engagemang i politiska partier kan inte ersättas av donationer till enfrågeorganisationer.

De utmaningar som unga i dag ser löses nämligen genom politiska förslag i folkvalda församlingar. Makten över och lösningarna på klimatkrisen, kriminaliteten och otryggheten finns i politiken. Vi har gemensamt valt att samordna vår demokrati som en representativ sådan, genom att politiska partier väljs in i olika folkvalda församlingar och fattar beslut.

Sarkis Khatchadourian (S) och Filip Wiklund (M) är fullmäktigeledamöter i Södertälje-

Bild: Stefan Lindström

Samhällets handlingskraft ligger därför i grunden i politiska beslut och i förlängningen de politiska partierna. Avsaknaden av unga i politiska partier är därför problematiskt och en enorm demokratisk utmaning. För att låna ett citat: “Beslut fattas av de som dyker upp”. Det är därför helt avgörande att unga engagerar sig mer i de forum där makten faktiskt ligger. I Södertäljes kommunfullmäktige är Sarkis Khatchadourian (S) och Filip Wiklund (M) i dag de enda under 30 år.

Annons

Annons

Att politiska partier inte attraherar unga är tydligt. Här ligger det ansvar både på partierna och bland unga själva. När vi har byggt upp våra demokratiska system på politiska partier och på folkligt engagemang i dessa är det en enormt oroande trend att unga inte engagerar sig i dessa.

När unga får en alltmer negativ syn på framtiden blir detta än mer angeläget. En demokratisk krisinsikt behövs. Unga behövs i partipolitiken, och partipolitiken behöver unga.

Olivia Karlsson

gästtyckare

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan