Annons

Annons

Annons

Södertälje

Debatt
Vänta inte med fritidskortet för Södertäljes ungdomar

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Debattörerna vill införa en fritidspeng för barn i grundskolan. Foto: Birgitta Skoglund och Roland Engström

Annons

Folkhälsomyndigheten samt ytterligare fyra myndigheter har fått i uppdrag av regeringen att utreda och ta fram ett förslag om en digital tjänst med ett fritidskort för barn och unga i socioekonomiskt utsatta hushåll. Fler ska få möjligheten att delta i fritidsaktiviteter som annars väljs bort pga. dålig ekonomi. Ambitionen är att fritidskortet ska införas under 2024.

Södertälje har dock inte råd med att vänta till att detta eventuellt införs nästa år – och då endast för ungdomar vars familjer har kontakt med socialtjänsten.

Generalsekreteraren för Skolidrottsförbundet, Jonas Leth, skriver under rubriken Tusentals barn kan bli utan idrott att barnen kommer i kläm när föräldrarnas ekonomi försämras av högre räntor och dyrare matvaror. Allt fler barnfamiljer får svårt att få ihop vardagsekonomin. En Sifoundersökning som Skolidrottsförbundet beställt visar att många föräldrar redan har dragit ned på sina barns idrottsaktiviteter på grund av ekonomin – och då inte bara socialt utsätta familjer, även vanliga medelinkomstfamiljer drabbas.

Annons

Annons

Jonas Leth uppmanar oss lokalpolitiker att ta tag i situationen och hjälpa dessa ungdomar, föreningslivet och idrottsrörelsen.

Realistpartiet förstår hur viktigt föreningslivet och idrotten är för Södertäljeborna och framför allt för våra ungdomar att få fler bra vuxna förebilder och meningsfull sysselsättning på sin fritid. Vi satsade därför mest av alla partierna på föreningslivet och idrotten i vårt senaste budgetförslag för åren 2023–2024.

Det är en investering som återbetalar sig mångfalt att satsa på våra unga.

Forskning fastställer att unga som är delaktiga i sport- och föreningslivet är mycket mindre benägna att delta i kriminalitet och missbruk. Det är en investering som återbetalar sig mångfalt att satsa på våra unga.

Realistpartiet vill satsa ytterligare 7,5 miljoner kronor årligen – utöver majoritetens budget – till extra insatser för våra föreningar och idrottsklubbar.

Vi vill prioritera klubbar och föreningar som satsar på aktiva åtgärder som läxhjälp, fadderprogram, nattvandring och andra åtgärder som bidrar till en tryggare tillvaro för våra ungdomar.

Realistpartiets föreslår en utökad fritidspeng upp till 1 000 kronor per barn som går i grundskolan. Detta fritidskort ska inte enbart gälla de som behöver försörjningsstöd – alla barn som går i grundskolan ska ha rätt till en fritidspeng. Det finns många familjer som inte lever på försörjningsstöd men ändå har det tufft ekonomiskt och väljer bort kostnader i samband med aktiviteter för sina barn. Man ska enkelt kunna skicka in uppgifter om sina barn och i vilken förening/aktivitet de vill delta i så ska stödet betalas ut direkt till den berörda föreningen/aktiviteten med barnets uppgifter.

Annons

Annons

Exakt hur detta ska organiseras överlåter vi till fritidsförvaltningen, men stödet ska öronmärkas årligen. Vi räknar med att det kan bli aktuellt för cirka 5 000 barn, med en uppskattad kostnad på fem miljoner kronor.

Vi föreslog åtgärden redan 2022 då vi såg problemet komma innan regeringens förslag lades. Vi ser även att behovet är här och nu och att Södertälje inte kan vänta till en eventuell peng nästa år.

Vi uppmanar därför våra politiska kollegor i de andra partierna och framför allt majoriteten att vi tillsammans nu finner finansiering för att införa ett lokalt fritidskort redan nu. Södertäljes ungdomar behöver det redan denna sommar.

Lars-Göran Jonsson (RP)

Joakim Granberg (RP)

Simon Isso (RP)

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan