Annons

Annons

Annons

Södertälje

Insändare
Beslut är rättssäkra och har hög kvalitet

Text

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Södertäljes social- och omsorgskontor.

Annons

Svar på insändaren ”Södertälje bryter mot socialtjänstlagen”. Att utreda och fatta beslut om insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), är ofta en lång och komplicerad process där många delar vägs in.

Vi följer omsorgsnämndens riktlinjer samt gällande praxis när vi gör våra bedömningar. När ett beslut överklagas till Förvaltningsrätten undersöker vi om det finns anledning till att ändra vårt beslut. Om inte, skickar vi ett yttrande till Förvaltningsrätten.

Annons

Annons

Det är inte alltid tjänstepersonen som fattat beslutet som skriver yttrandet. Vi ser det som positivt. En ny person innebär nya ögon som kan granska ärendet som kollegan har handlagt. Förvaltningsrätten skickar ut nämndens yttrande så att den sökande kan yttra sig över det som nämnden har skrivit. Därmed har man full insyn i sitt ärende.

Alla beslut ska ske med hög kvalitet och rättssäkerhet, och ska grunda sig på de underlag som har inkommit till utredningen. Omsorgsnämnden är mån om att alla som har rätt till insatser ska få dem, och att de ska få dem i rätt omfattning och i rätt tid.

Frida Yaro

myndighetschef, Myndigheten för äldre och personer med funktionsnedsättning på omsorgskontoret, Södertälje kommun

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan