Annons

Annons

Annons

Skadliga luften

Debatt
Moderaterna går emot sunt förnuft, igen

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Turingekorset är en av de platser i Södertälje där luftkvaliteten mäts.

Bild: Mattias Holgersson

Annons

Alexander Rosenberg (M) replikerade på vår debattartikel om dubbdäcksfrågan och skrev att Sverigedemokraterna ”går emot forskningen”. Bevisligen biter inte argument om Södertälje befolknings välmående och behov I stället bygger Alexander Rosenberg sin artikel främst på vad han menar att fakta och vetenskap säger. Men kollar man på vad vetenskap och fakta faktiskt säger i ämnet så är det lite mer nyanserat än att dubbdäcken skulle vara den stora skurken i dramat.

I en informationsgraf från Stockholms Luft- och bulleranalys mäts dygnsnormer för PM10-halter för hur många gånger per kalenderår man har överskridit den satta gränsen på över 50 mikrogram per kubikmeter. Den satta gränsen är för tillfället 35 dagar. Där kan vi se att PM10-halterna för dygnsnormen inte har överskridits vid Birkakorset och Turingegatan för första kvartalet 2023, med andra ord perioden då dubbdäcksanvändning används som allra mest. Likaså så har antal dygn som överskridit PM10-gränserna inte överskridits för vare sig 2021 eller 2022 för Birkakorset eller Turingegatan, trots de ”hemska” dubbdäcken.

Annons

Annons

Enligt Alexander Rosenbergs resonemang borde införande av dubbdäck få önskvärda effekter av minskat utsläpp av PM10. Men vad säger fakta om befintlig trafik där man infört dubbdäcksförbud? I Stockholms stad infördes ett dubbdäcksförbud 2010 på bland annat

Hornsgatan, men trots det ligger Hornsgatans utsläpp av PM10 markant över både Turingegatan och Birkakorset.

Trenden för föroreningarna på Hornsgatan följer samma som på alla gator, de minskar med ungefär lika mycket varje år. Det går med andra ord inte att se någon markant förändring av utsläpp på Hornsgatan till följd av dubbdäcksförbudet, vilket föranleder att dubbdäcksförbudet inte har haft någon stor påverkan, utan det är andra åtgärder som teknikutveckling och statliga regleringar som gjort skillnad.

Vad Södertälje kommun däremot har problem med är PM2,5-partiklar, vilket en undersökning från schweiziska företaget IQ air kunde visa. PM2.5 kommer till följd av föroreningar från bland annat avgaser och tunga industrier så som Scania, AstraZeneca samt stenkrossproduktion – något som det finns gott om i Södertälje.

Ett dubbdäcksförbud kommer inte att lösa något, tvärtom kommer det bara förstärka de problem vi har i nuläget med en alltmer döende stadskärna, samtidigt som vi inte kommer till bukt med den orena luften.

Annons

Vill vi verkligen lägga polisens redan pressade resurser på att jaga bilister med dubbdäck?

Annons

Polismyndigheten har dessutom informerat kommunstyrelsen att de varken kommer prioritera eller har resurser nog för att överse ett eventuellt dubbdäcksförbud, vilket skulle göra ett dubbdäcksförbud i praktiken helt meningslöst. All politik handlar om att prioritera. Vill vi verkligen lägga polisens redan pressade resurser på att jaga bilister med dubbdäck nu när kriminaliteten och otryggheten är värre än någonsin i Södertälje?

Moderatledarens förslag är därför som vi tidigare har påpekat tandlöst. Vi tycker inte att majoritetens symbolpolitik borde gå före fakta, inte heller borde den trumfa Södertäljebornas trivsel och förmåga att röra sig obehindrat i kommun såväl som stadskärna.

Det viktiga är ta reda på vad som faktiskt är orsaken till luftföroreningen i Södertälje, och inte slå mot symbolpolitiska väderkvarnar. Det är just det vi menar med att politiker inte bör höfta med förslag som i bästa fall inte kommer få önskad effekt och i värsta fall kommer få irreversibla konsekvenser för kommunen.

Joachim Hagström (SD)

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan