Annons

Annons

Annons

Pendelkrisen

Tågstrejk blåses av - parterna överens

Fack och arbetsgivare har enats och därmed blir det ingen tågstrejk.

Stridsfrågan om ensamarbete på pendeltågen skjuts på framtiden.

Annons

Strejken skulle ha börjat klockan 15 i dag om ingen uppgörelse hade nåtts. Men nu blåser facket alltså av strejkhotet sedan man har enats med Almega Tågföretagen. I ett första steg hade Öresundstågen slutat gå. Även pendeln i Stockholm skulle ha fått stora trafikstörningar, men turtätheten hade av planeringsskäl redan hunnit påverkats i helgen och under måndagen.

Annons

"Vi är glada över att vi genom att sätta ett hårt tryck i förhandlingarna med vårt varsel har lyckats nå en uppgörelse som är bra för våra medlemmar. Självfallet löser denna uppgörelse inte alla problem som finns i branschen, men det är ett steg framåt", skriver Sekos ordförande i ett pressmeddelande.

Annons

Svår fråga

Stridsfrågorna har lösts på lite olika vis. Schemafrågorna har parterna hittat en lösning på, medan konflikten kring ensamarbete på pendeltågen har skjutits på framtiden i en en särskild arbetsgrupp.

Seko och arbetsgivarparten är eniga om att frågan är svår att reda ut och att de nu tänker sig uppvakta politikerna:

"Seko är medvetna om att frågan om ensamarbete på resandetåg är en fråga som engagerat många, inte minst på pendeltågen i Stockholm. Vi lyckades inte komma längre i frågan än en arbetsgrupp i denna uppgörelse. Frågan är komplex och den har inte varit möjlig att reglera kollektivavtalsvägen", skriver Seko.

Kompensation

De centrala förhandlingarna föregicks av en vild strejk av lokförarna, utan fackets tillåtelse, i pendeltågstrafiken i Stockholm.

Facket krävde också bättre framförhållning i arbetsschemat, där sena schemaförändringarna blivit allt vanligare, enligt tågförarna.

"Nu löser vi detta med en progressiv ersättningsmodell – där kompensationen till medarbetaren blir högre ju närmare arbetsdagen ändringen görs. Förutom att kompensera den enskilde medarbetaren, ökar incitamentet för tågoperatörerna att minimera förekomsten av sena schemaändringar", skriver Tågföretagens förbundsdirektör Pierre Sandberg i ett pressmeddelande.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan