Annons

Annons

Annons

Skolchocken i Salem

Därför behöver Salem spara

De senaste veckorna har Salems politiker klubbat igenom två olika sparpaket. Ett för skolan och ett för hela kommunen.
LT reder ut vad som ligger bakom sparkraven.

Text

Björn Odelius (M), barn- och utbildningsnämndens ordförande, berättar varför Rönninge gymnasium dras med underskott.

Bild: Roger Stigell

Annons

Hela skolverksamheten hade för 2022 ett underskott på över 17 miljoner kronor. Fullmäktige la redan i höstas krav på att få budgeten i balans. I den utredning som ligger till grund för besparingarna framkommer ekonomiska problem på flera områden.

Annons

Förskolorna i Salem har en hög lokalkostnad. En djupare utredning ska komma fram till orsaken.

Inom grundskolan finns det två orsaker. Säbyskolan har för många tomma skolplatser som kostar lokaler och personal. Dessutom har lärarnas löner ökat i en betydligt större takt än kommunen skjutit till pengar.

För gymnasiet är de ekonomiska problemen också flera. Ovanligt många ungdomar i Salem väljer att gå ett yrkesförberedande program. De är dyrare än mer teoretiska program.

Annons

Sedan finns stora ekonomiska utmaningar med Rönninge gymnasium. Platser står tomma. Björn Odelius (M), barn- och utbildningsnämndens ordförande:

– Vi har en del dyra program som vi inte får elever till, och då måste man avveckla dem. Men varje program som vi ska avveckla tar ju tre år från beslut, säger han och konstaterar:

– Vi kan ju inte kasta ut eleverna, de måste ju få gå klart sin utbildning.

Utöver detta har antalet elever med behov av särskilt stöd blivit fler och skolornas ersättning för detta stöd täcker inte insatserna som barnen behöver.

Större sparkrav på hela kommunen

Tidigare i mars beslutades om ett sparpaket på en procent som i år gällde alla nämnder utom barn- och utbildning. Nästa år är sparkravet 1,5 procent på alla.

Bakgrunden är att kommunens pensionsbolag höjt nivåerna för sina pensionsinbetalningar. Den nivå som räknades fram i augusti 2022 och kom med i budgeten är 15 miljoner lägre än nivån som slogs fast i januari i år. För 2024 ökar inbetalningen med 36 miljoner. Företagets beräkningar påverkas av ränteläget.

Annons

För tillfället lånar kommunen mycket pengar till investeringar, bland annat den nya skolan och till renovering och ombyggnation av äldre lokaler. Det är dock inget som direkt bidragit till sparkraven i år.

– Kommunens skuld har inget att göra med besparingsprogrammet. Det handlar till stor del om ökade pensionskostnader och att kommunen på sikt ska ha en ekonomi i balans, säger Siv Jönsson Westerlund, ekonomichef på Salems kommun.

Hon fortsätter:

– De ökade räntekostnaderna skulle kunna bli anledning till att vi behöver spara i framtiden om vi inte gjort detta sparprogram i dag.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan