Annons

Annons

Annons

Stockholms län

Debatt
När krisen kommer måste vi städa trappan uppifrån

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Debattören vill minska sjukhuspersonalens administrativa börda.

Bild: Tom Wall

Annons

Det oerhört ansträngda ekonomiska läget och regeringens ovilja att skjuta till pengar till välfärden gör att vi kommer att tvingas till tuffa prioriteringar i vården. Men ska vi spara så är det på byråkrati och administration, inte på personalen som jobbar närmast patienterna.

Tack vare Vänsterpartiet fick akutsjukhusen i Region Stockholm ett tillskott på två miljarder kronor i början av året. Satsningen var nödvändig för att undvika nedskärningar och varsel på sjukhusen.

Sjukvården i Stockholm är efter 16 år av borgerligt styre marinerad från topp till tå i new public management och marknadsstyrning.

Tyvärr fortsätter kostnaderna att skena på bred front samtidigt som regeringen och Sverigedemokraterna visar ett skrämmande ointresse av att stötta sjukvården med statsbidrag. Mer behöver därför göras för att garantera att inflationen inte drabbar regionens patienter.

Annons

Annons

Sjukvården i Stockholm är efter 16 år av borgerligt styre marinerad från topp till tå i new public management och marknadsstyrning. De omfattande privatiseringarna har lett till en byråkratisk apparat som sväller för varje år. Regionen lägger enorma resurser på att granska, kontrollera och följa upp avtal med tusentals privata vårdgivare. Det är också här vi måste lägga krutet om vi ska kunna spara pengar, utan att skära ner på det viktigaste vi har: de läkare, sjuksköterskor och undersköterskor som träffar patienter varje dag.

Under covidpandemin gjorde vi samma prioritering i Region Stockholm. Administrativa uppgifter lades åt sidan så att vi kunde fokusera på det viktigaste. Men i stället för att landa i att fortsätta på den inslagna vägen har mycket av det administrativa arbetet nu återupptagits.

Det positiva är att vi vet att det går att lätta på den byråkratiska bördan. I Region Västra Götaland tog det rödgröna styret nyligen ett beslut att ledningen på Sahlgrenska sjukhuset ska identifiera och avsluta icke vårdnära administrativa uppgifter. Stockholm bör följa det exemplet.

I tidigare försök att råda bot på den växande byråkratin i Stockholm har administrativa uppgifter flyttats från lokal till central nivå i regionen. Det har dock visat sig att det som varit tänkt som stödverksamhet i stället ofta blivit störverksamhet.

Annons

Vänsterpartiet vill att Region Stockholm så fort som möjligt identifierar och avvecklar administration som inte har någon nytta för patienterna på våra akutsjukhus. Vi behöver också utreda en kvot mellan administratörer och anställda i kärnverksamhet, som inte får överstigas. Vänsterpartiet vill också utveckla regionens lönepolitik så att det alltid lönar sig bättre att jobba patientnära än att jobba med central administration.

Jonas Lindberg (V)
oppositionsregionråd, Region Stockholm

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan