Annons

Annons

Annons

Södertälje

Debatt
Låt kommunen sköta hälso- och sjukvården för dem med hemtjänst

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Utbildade undersköterskor borde få utföra hälso- och sjukvård i hemtjänsten, anser skribenterna.

Annons

Det är rent slöseri att vårdbiträden som vidareutbildar sig till undersköterska inte kan få delegation att utföra hälso- och sjukvård. Undersköterskors kompetens inom hemtjänsten tas inte till vara. Detta eftersom det i Region Stockholm – i motsats till övriga regioner i landet – är regionens ansvar, inte kommunens. Inom särskilda boenden är kommunen ansvarig för hälso- och sjukvård upp till sjuksköterskenivå men inte inom hemtjänsten.

Annons

Annons

Kommunen borde ges samma ansvar för hälso- och sjukvård inom hela äldreomsorgen. Det är inte lätt att rekrytera och behålla undersköterskor i hemtjänsten och inte blir det lättare av att utbildade undersköterskor inte får använda sin kunskap och kompetens.

Från och med 1 juli i år får, enligt Socialtjänstlagen, endast den som har ett bevis om rätt att använda yrkestiteln undersköterska utses till fast omsorgskontakt i hemtjänsten. Det är en bra lag som syftar till att tillgodose behov av kontinuitet, trygghet, individanpassad omsorg och samordning för den omsorgstagare som har hemtjänst.

Det kan vara en svårighet för kommunerna i Region Stockholm att leva upp till detta eftersom arbetsuppgifterna i hemtjänsten inte upplevs så stimulerande för undersköterskor då de inte får användning av sina hälso- och sjukvårdskunskaper.

Det är dags att ansvaret för hälso- och sjukvård för personer med hemtjänst förs över från regionen till kommunerna i likhet med vad som gäller för övriga äldreomsorgen.

Karin Halldin (C)

ersättare i äldreomsorgsnämnden

Anders Hammarlind (C)

ersättare i äldreomsorgsnämnden

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan