Annons

Annons

Annons

Södertälje

Debatt
Elprismodellen ger kunden en mer korrekt avgift

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Att ladda bilen ger högre elförbrukning.

Annons

Svar på Laryns insändare ”Telge nät borde sluta med sin straffavgift” (LT, 20 mars). Laryn skriver att Telge nät inte följer Energimarknadsinspektionens (Ei) föreskrifter om effektavgiften. Påståendet stämmer inte, Telge nät följer gällande föreskrifter.

Annons

Föreskrifterna för tariffutformning gäller från 1 juli 2022 och innebär att alla elnätsbolag i Sverige senast 1 januari 2027 ska ha infört en prismodell som stödjer ett effektivt och smart användande för elnätet. Det är Ei som utformar föreskrifterna för elprismodellerna och Telge nät följer givetvis gällande föreskrifter. Precis som alla andra elnätsbolag är vi reglerade av Ei.

Telge nät var tidigt ute när vi lanserade den nya elprismodellen 1 juli 2022. Modellens olika delar som överföringsavgifter, effektavgifter, hög- och låglast var då, och är fortfarande nya för många kunder. Det har vi förståelse för och arbetar intensivt för att nå ut med kommunikation till alla kunder.

Annons

Vi ser ett behov att reglera den ökande belastningen på nätet under de elintensiva timmarna

Med den nya prismodellen har kunden större möjlighet att påverka sina egna kostnader, främst genom att använda el under de timmar av dygnet då nätet är mindre belastat.

Vi ser ett behov att reglera den ökande belastningen på nätet under de elintensiva timmarna, till exempel vid stort uppvärmningsbehov under vintertid, kombinerat med hög förbrukning från industri och fordonsladdning. Kundernas högsta förbrukning sammanfaller i hög grad med de timmar när vi ser förbrukningstoppar i elnätet i stort.

Vi ger kunderna möjlighet att flytta och minska sin elförbrukning genom att införa hög- och låglastperioder och effektavgift. Det här är ett nytt sätt fördela kostnaderna och ta betalt av kunderna på ett sätt som bättre speglar de verkliga förhållandena. Kostnadsriktigheten i prismodellen baseras på varje specifik kunds behov och hur belastningen av elnätet ser ut.

Annons

På vår webbplats, www.telge.se, finns mer information om vår nya elprismodell och hur den fungerar.

Så här står det i Ei:s nya föreskrifter för tariffutformning: ”Effektavgiften baseras på de framåtblickande kostnaderna och ska tas ut baserat på kundens användning av elnätet och den sammanlagda belastningen på elnätet. Effektavgiften ska tidsdifferentieras.”

Anders Larsson

produktledare elnät Telge nät AB

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan