Annons

Annons

Annons

Hall

Kommunkritik mot ny tipp vid Hall

Byggbolaget NCC planerar att starta en deponi för jord- och schaktmassor på en jordbrukstomt nära Hall. Södertälje kommun ställer sig kritisk till planerna.

Text

NCC planerar en deponi för jord- och schaktmassor i en dalgång nära Hall. Lars Greger (MP), ordförande i miljönämnden, är kritisk till idén.

Bild: Monika Nilsson Lysell

Annons

Byggkoncernen NCC har planer på att starta en deponi, sorterings- och krossanläggning för jord- och schaktmassor i Hall. Bakgrunden är att byggprojekt i hela Stockholmsregionen får ett överskott av massor som behöver tas om hand på något sätt.

Bolaget skriver: ”Återvinning av avfall är en marknad som NCC bedömer kommer att få en allt större betydelse i framtiden.”

Annons

Deponin är planerad att ligga en kilometer sydöst om kriminalvårdsanstalten Hall. Nu sker ett samråd där Södertälje kommun har yttrat sig kritiskt till planerna.

Annons

– Vi tycker att det är en olämplig plats, säger Lars Greger (MP), ordförande i miljönämnden.

Miljökontoret tog fram ett förslag till yttrande som politikerna sedan höll med om. Synpunkter riktades mot att deponin kommer att förstöra åkermark, den kan påverka grundvatten och ytvatten, den kommer exploatera ett i dag relativt orört naturområde och att den kommer att innebära buller.

– Att göra deponi av jordbruksmark är att börja i fel ände. Man bör försöka hitta ett område som redan är kraftigt stört eller exploaterat, säger Lars Greger.

I tjänstemännens yttrande finns också en oro för landskapet då marken ska höjas upp mot 25 meter: ”Deponin kommer att innebära en mycket stor ändring av landskapet, bland annat genom att en del av deponin kommer att vila mot bergslänterna så att dalgången fylls ut.”

Det närmaste större bostadsområdet från en planerade deponin är Pershagen som ligger ungefär två kilometer bort.

Om bolaget går vidare och ansöker om att få starta en anläggning kommer tillståndsprocessen skötas hos Länsstyrelsen.

– Vi hoppas att de aldrig går vidare med en ansökan, säger Lars Greger.

Miljönämnden valde att göra ett tillägg till tjänstemännens förslag till yttrande. Politikerna pekade också på att en deponi, kross och sorteringsanläggning av detta slag kan begränsa stadens möjligheter att utvecklas i framtiden.

Annons

Annons

Lars Greger lyfter till exempel eventuellt buller som kan färdas hela vägen över till Pershagen.

Fakta

Undersöker gränser för miljöpåverkan

NCC genomför nu ett så kallat avgränsningssamråd för en deponi av jord- och schaktmassor i Hall. Den ska ta fram ramarna för den miljökonsekvensbeskrivning som bolaget behöver göra. Södertälje kommun har genom miljönämnden yttrat sig kritiskt i samrådet.

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan