Annons

Annons

Annons

Ordenssällskap och andra ”klubbar” i Södertälje

Hemliga sällskapet bjuder in damerna på fest

Det var 1859 som sju män i Södertälje beslöt att instifta ett ordensgille. I dag är SRG ett etablerat ordenssällskap. Vart tredje bjuds även damerna in – nu på lördag är det dags för en sådan fest.
– Det brukar vara mycket uppskattade aftnar, säger Bengt Zetterberg.

Text

Bengt Zetterberg och Ralf T Holmlin.

Bild: Elias Zazi

Annons

Sancta Ragnhilds gille (SRG) har runt 450 medlemmar och sammanträder sex gånger varje arbetsår. Vart tredje år firas ett Damgille. Då får också brödernas damer vara med i de ceremoniella sammanhangen.

– Den första dokumenterade balen inom Gillets ram omnämns i ett protokoll från 21 mars 1909, något som ett par dagar senare refererades i Södertörns posten, säger Bengt Zetterberg, styrande mästare i SRG och läser ur tidningsklippet:

– ‘Onsdags afton firade SRG på härvarande Stadshotellet en lysande fäst, till hvilken äfen Gillets damer hade inbjudits’. Reportaget i tidningen avslutas med att ‘Fästen, utan tvifel en av de ståtligaste, som hållits i Södertälje’.

Annons

Annons

Sancta Ragnhilds gille grundades 30 januari 1859.

Bild: Elias Zazi

SRG skulle haft Damgille 2020, men fick ställa in på grund av pandemin. Den 18 mars är ordningen återställd och SRG kommer att ha sitt 37:e Damgille i ordningen sedan 1909.

– I år kommer vi att vara i de nyrenoverade lokalerna som tidigare tillhörde Gamla bryggeriet och Astra läkemedelsindustri och som i dag är hotell, Adastra by Elite.

Gillet grundades 30 januari 1859 i Södertälje. Bengt Zetterberg berättar att grundarna var sju män i sina bästa år och räknar upp dem: handelsbokhållare Gustaf Adalrik Ekdal, fabriksbokhållare Otto Magnus Ekenberg, tullinspektören Gustaf Fredrik Carlsson Gyllenram, sjökaptenerna Carl Victor Kraft och Lars Albert Morsing, konstnären och fotografen Lars Teodor Billing samt ingenjören Walfrid Sahlbom.

– Dessa sju män benämns ”Stiftarna” och intar en särställning i våra annaler.

Några av de attribut som symboliserar Sancta Ragnhilds gille.

Bild: Elias Zazi

Till en början fanns endast tre grader, men med åren tillkom fler för att säkra Gillet framtid. När Gillet 1909 fyllde 50 år hade man sju grader.

Annons

– Sjutalet har en särskild betydelse inom Gillet. Gillet instiftades sju århundraden efter det att drottning Ragnhild levde och verkade i Södertälje. Gillets styrelse består av sju ledamöter och antalet grader är som nämnts sju stycken varav de fem högre benämns Riddare grader.

Annons

Vad är syftet med Gillet?

– I grundstadgarna står bland annat att ‘Gillet utstakar såsom mål för sin verksamhet att sprida trefnad och anständig glädje’, svarar Bengt Zetterberg.

– Gillets stora livskraft under alla år har varit att följa Stiftarnas önskan om bevarande av traditioner och ideal.

Från 160-årsjubileet 2019: Curth Jacobsson, Ralf T Holmlin, dåvarande styrande mästare, Bengt Zetterberg, nuvarande styrande mästare och Göran Bladh, ceremonimästare.

Bild: Elias Zazi

Redan från de första åren efter att Gillet grundades, fanns en stark känsla för att göra gott och lindra nödställdas behov. Och behovet var stort i Södertälje. Under de första årtiondena var denna hjälpverksamhet påtaglig och materiell för att i slutet av 1800-talet övergå till penninggåvor.

– Genom åren har åtskilliga Södertäljebor fått ta emot inte föraktliga bidrag.

Under mitten av 1900-talet började Gillet rikta sin understödjande verksamhet till studerande ungdomar och än i dag kan studenter söka stipendium hos SRG. Dessa stipendier delas ut under Högtidsdagen i slutet av januari.

– Vissa ideella sammanslutningar får också bidrag från SRG till sin verksamhet. SRG har instiftat ett idrottsstipendium som man kan söka för ledare eller ungdomar som idrottar, säger Bengt Zetterberg.

Annons

Flera av ordenssällskapen i Södertälje använder samma lokaler för sina möten.

Bild: Elias Zazi

Kan vem som helst bli medlem i Gillet?

– I Sancta Ragnhilds gille kan inväljas varje välfrejdad till myndig ålder kommen person och som blivit rekommenderad av en Gillebroder, läser Bengt ur stadgarna.

Hur ser Gillets framtid ut?

– Vi är inne på vårt 164:e år. Styrelsens förhoppning är alltid att Stiftarnas önskan om Gillets fortbestånd är säkrat och det arv vi fått oss att förvalta kommer att sprida glädje till kommande generationer av bröder och systrar i vårt Gille.

Inbjudan till Damgille för medlemmarna.

Bild: Elias Zazi

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan