Annons

Annons

Annons

Debatt
Var stolt i dag – fira den fackliga kampen

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

I dag firas Kollektivavtalets dag. Foto: Christine Olsson/TT

Annons

I dag, den 17 mars, firar vi Kollektivavtalets dag. Det gör vi med stolthet för att hylla och synliggöra den svenska modellen och arbetarrörelsens kamp för frihet och demokrati. Den svenska modellen har bidragit till en trygg arbetsmarknad med arbetsfred och stabil löneutveckling vilket har varit en grundläggande förutsättning för att bygga upp välfärdslandet Sverige.

Det är en dag att vara stolt över den kamp arbetarrörelsen har bedrivit för alla som arbetar, för rätten att organisera sig fritt och för rätten till inflytande i arbetslivet.

Grundbulten i den svenska modellen är att fack och arbetsgivare tillsammans gör upp om spelreglerna på arbetsmarknaden utan statlig, eller överstatlig, inblandning. En viktig aspekt är den svenska lönebildningen. De rikedomar som skapas i arbetslivet ska fördelas på ett rättvist sätt i samhället i stort och regleras i våra kollektivavtal.

Annons

Annons

Det är också därför som Sverige, till skillnad från många andra länder i EU, inte har någon politiskt beslutad lägsta lön. En förutsättning för att detta ska fungera är att makten mellan arbetstagare och arbetsgivare är i balans. Detta kräver starka fackföreningar med hög organisationsgrad. Det kräver också att politiken i så hög utsträckning som möjligt undviker att lägga sig i.

Det är därför oroväckande att EU i allt högre utsträckning vill gå in och lagstifta om löner och andra villkor som vi i Sverige lämnat till arbetsmarknadens parter att lösa. Det riskerar att sätta den svenska modellen på arbetsmarknaden ur spel. Ett exempel på det är minimilöndirektivet där EU fattat beslut om att lagstifta om minimilöner på europeisk nivå. Vårt besked är tydligt: vi anser inte att EU ska lägga sig i vår lönebildningsmodell och vi vill därför att Sverige stöttar Danmark i deras försök att ogiltigförklara direktivet när nu EU går utanför sina befogenheter. Nu behöver den högerkonservativa regeringen agera.

Vi kommer alltid att kämpa för vanligt folks trygghet på arbetsmarknaden.

Dagens arbetsmarknadsmodell där facket och arbetsgivarna förhandlar om kollektivavtal och spelregler, måste värnas. I går. I dag. Och i morgon. Vi kommer alltid att kämpa för vanligt folks trygghet på arbetsmarknaden.

Annons

Vår önskan är att den svenska modellen med kollektivavtal även framöver ska vara det sätt som vi reglerar arbetsmarknaden i Sverige. Därför är Socialdemokraterna och LO överens om att kräva kollektivavtal vid offentliga upphandlingar för att garantera schysta villkor för de som utför arbetet.

Annons

Verksamheter som finansieras av skattemedel ska garantera att arbetare får rätt lön och villkor i enlighet med de kollektivavtal som gäller. Det ska inte gå att vinna upphandlingar genom att utnyttja arbetare och dumpa löner och villkor. Offentlig sektor ska vara en förebild och ställa höga krav på privata aktörer så att konkurrens kan ske på lika villkor.

Den svenska modellen ska utvecklas – inte avvecklas.

Ilan De Basso

socialdemokratisk Europaparlamentariker

Tomas Kullberg

facklig-politisk ledare i Södertälje

Sonja Chyle Kauko

ordförande LO-facken i Södertälje/Nykvarn

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan