Annons

Annons

Annons

Trygg skolgång

”Inte samma sak som att man inte trott på barnet”

Otrygga och utsatta elever som inte blir trodda på och avstängningar som verkar ske godtyckligt. Nu bemöter Södertäljes grundskolechef den kritik som framförts av föräldrar med barn på Blombackaskolan respektive Wasaskolan, som LT nyligen pratat med.

Text

Eva Pettersson, rektor på Blombackaskolan, vill inte ställa upp på en telefonintervju, utan hänvisar till ett skriftligt svar.

Bild: Christian Youhana

Annons

I februari blev Nellie Jemns äldsta son Petros slagen av en annan elev på Blombackaskolan, samtidigt som en lärare enligt honom såg på. Men eleven nekade att han slagit Petros och läraren sa att hon inte sett något. Nellie berättar att hon fick till svar att skolan därför inte kan göra något.

Nu ifrågasätter hon varför skolan tidigare stängt av hennes yngsta son när han slagit en annan elev, men inte gör det med de som slagit Petros.

LT har kontaktat Eva Pettersson, rektor på Blombackaskolan, som inte ställer upp på en telefonintervju utan hänvisar till sitt skriftliga mejlsvar:

Annons

”Vi kommenterar inte enskilda ärenden, men vi har ett ansvar för att tillförsäkra alla elever trygghet och studiero.”

Annons

Hon nämner avstängning som en åtgärd som hon som rektor kan fatta beslut om vid allvarligare händelser.

”Under tiden för avstängningen så utreder skolan händelsen skyndsamt för att kunna sätta in rätt åtgärder utifrån behov. Åtgärderna följs upp och utvärderas tillsammans med berörda elever och vårdnadshavare för att säkerställa tryggheten”, skriver hon.

”Jag tycker att alla barn ska känna sig trygga på våra skolor. Det är vårt uppdrag”, säger Jenny Stanser, verksamhetschef för Södertäljes kommunala skolor.

Bild: Christian Youhana

– När vi och skolorna utreder så tänker jag att det är viktigt med barnperspektivet och barnets upplevelse ska alltid tas på allvar. Men ibland kanske det inte går att klargöra vad som hänt, då det ofta är komplexa händelser, flera personer inblandade och flera åsikter om vad som hänt, säger Jenny Stanser, grundskolechef i Södertälje.

Hon förklarar att syftet med att utreda anmälningar om kränkande behandling inte är att komma fram till ett facit om vad som hänt, utan att säkerställa att barnets fortsatta vistelse på skolan är trygg.

– Om man efter utredningen gör bedömningen att man inte kan avgöra om en kränkning har skett eller inte, så är det inte samma sak som att man inte trott på barnet.

Hur säkerställer skolorna att avstängningarna sker konsekvent?

– Rektorerna gör en utredning och pratar med de vuxna och barnen som varit i klassrummet. Sen gör man en bedömning och utifrån den sätter man in åtgärder. En avstängning får man inte göra om det inte bedöms finnas en akut påverkan på andra elevers trygghet och studiero.

Annons

Annons

I Södertäljes kommunala grundskolor görs ungefär 15–25 avstängningar per termin, berättar Jenny Stanser som menar att det är vanligare på skolorna som har ett större högstadium.

När det gäller uppgifterna om att e-cigaretter/vapes förekommer på Blombackaskolan, berättar hon att hela kommunen haft bekymmer med det under det senaste dryga halvåret.

– Vi har haft det uppe i våra möten med polisen, socialtjänsten och fältare och gått ut med information till föräldrar om både vapes och även lustgas.

Fakta

Det säger skollagen om avstängningar i grundskolan

  • Om en elev exempelvis beter sig på ett sätt där andra elevers eller personals säkerhet bedöms vara hotad, eller om avstängningen är nödvändigt med hänsyn till andra elevers trygghet och studiero, får rektorn stänga av eleven.
  • Innan rektorn beslutar om avstängning ska eleven och elevens vårdnadshavare beredas tillfälle att yttra sig.
  • Socialnämnden ska informeras om beslutet om avstängning.
  • En avstängning får inte vara längre än en vecka och den avstängda eleven ska erbjudas kompensation för undervisningen som den går miste om under den tiden.

Källa: Skollagen, kapitel fem

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan