Annons

Annons

Annons

Järna

Debatt
Järna ska ha en sund utveckling

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Fastigheten i Järna. Foto: Stefan Lindström

Annons

LT har i flera artiklar uppmärksammat processen kring en fastighet i centrala Järna. Det är med förvåning vi tar del av debattartikeln av Tage Gripenstam och Per-Anders Fritshammar (LT, 25 februari), där de tar ställning för fastighetsägaren. De tycks mena att beslut om bygglov ska anpassas för att göra näringslivet nöjda – och att avslag leder till dåligt företagsklimat. Det är en anmärkningsvärd inställning.

Järna kommundelsnämnds uppdrag är att företräda medborgarna, att ta ansvar för den utveckling vi vill se inom ramen för den lagstiftning vi har att följa. Självklart försöker vi alltid ha en bra dialog med aktörer i näringslivet. Vi förstår att de som bygger behöver få ekonomi i sina projekt, men att maximera antalet bostäder på en fastighet är inte alltid förenligt med den utveckling som är lämplig i ett område.

Annons

Annons

Vi ska aldrig blanda in våra känslor för en enskild aktör och den som anser sig felaktigt behandlad har rätt att få sin sak prövad. I det aktuella fallet har det länge funnits en enighet i nämnden att tillåta ny bebyggelse, men att den ska stämma med kulturmiljön.

Vi välkomnar att Järna växer, men värnar samtidigt om Järnas identitet och historia.

Det kan vara bra att lyfta blicken och se det mönster som framträder. På många håll i Stockholms län finns liknande fall där äldre villor rivs för att ersättas med kanske tio eller tjugo lägenheter på samma tomt. Förtätning kan vara ett bra sätt att skapa nya bostäder, men det är oerhört viktigt att det görs på ett sätt som passar i omgivningen, i synnerhet när det handlar om områden med utpräglad kulturmiljö.

Utmaningen handlar om att gamla detaljplaner ofta är anpassade för en stadsplanering från en annan tid, där det inte fanns några tankar om omfattande exploateringar av villatomter och att de därför inte heller är särskilt detaljerade.

Kommundelsnämnden jobbar för fler attraktiva bostäder i Järna. Nämnden har i bred samsyn de senaste åren bland annat tagit fram strukturplaner som pekar ut lämpliga stråk för förtätning – och nu byggs det på flera håll.

Vi välkomnar att Järna växer, men värnar samtidigt om Järnas identitet och historia. Självklart kommer vi att fortsätta arbeta för ett gott näringslivsklimat i Järna och Södertälje och där har vi tillsammans med vårt samarbetsparti Moderaterna ett stort stöd och driv i frågan.

Hanna Klingborg (MP)

ordförande Järna kommundelsnämnd

Susanne Bergström (S)

vice ordförande Järna kommundelsnämnd

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan