Annons

Annons

Annons

Bästa förskolorna

Här är förskolorna där Södertäljebornas fyraåringar trivs bäst

De kommunala förskolornas årliga enkät är sammanställd och Södertäljeföräldrarna är överlag nöjda med sina barns förskolor.

Men det finns några stads- och kommundelar där man är lite extra nöjd.

Text

Överlag är Södertäljeborna nöjda med sina barns förskolor. ”Jag är väldigt nöjd med förskolan och personalen framför allt”, säger Sandra Noré som precis hämtat dottern Cornelia från Ängsviolens förskola.

Bild: Christian Youhana

Annons

Varje år får föräldrar med fyraåriga barn på någon av de kommunala förskolorna i Södertälje möjlighet att säga sitt om barnets förskola, genom att besvara en enkät med 16 påståenden. Dessa handlar bland annat om barnets trygghet, trivsel och lust att lära, förskolemiljön och om kommunikationen mellan förskolan och föräldrarna.

Föräldrarna kan hålla med varje påstående helt och hållet, till stor del, till viss del eller inte alls.

Nu är den senaste enkätundersökningen, som genomfördes i slutet av höstterminen 2022, sammanställd. Av 1 025 utdelade enkäter, har 81 procent besvarats och svarsfrekvensen har ökat med fem procentenheter från året innan.

Resultatet redovisas både per förskoleområde och på totalen.

Annons

På Mölnboskogens förskola svarade alla föräldrar att de helt och hållet håller med om att de fått möjlighet att samtala om förskolans uppdrag.

Bild: Mathias Jonsson

Annons

Överlag är nöjdheten fortsatt hög bland Södertäljeföräldrar och något högre än i fjol. Tittar man på varje förskoleområde, har inget av dem lågt resultat på något av påståendena.

– Vi har ökat mest i frågan om föräldrar får möjlighet att samtala om förskolans uppdrag, säger Katarina Weidenhaijn och berättar att föräldrarna under 2022 har kunnat få mer insyn i förskolornas verksamhet än under pandemiåren.

Fakta

De påståendena fick högst och lägst resultat

Om varenda förälder kryssar i att de håller med ett påstående helt och hållet får påståendet 4 poäng, vilket är det högsta möjliga resultatet. På samma sätt är 1 poäng det lägsta ett påstående kan få och innebär att alla föräldrar kryssat i att de inte alls håller med det.

I år har inget påstående i något förskoleområde fått under 3 poäng.

I Södertälje som helhet är föräldrarna allra nöjdast med förskolepersonalens bemötande (3,78 poäng) och sitt barns trivsel på förskolan (3,77 poäng). Även tryggheten och barnets möjlighet att skapa och kommunicera med olika material och uttrycksformer ligger högt (3,76 poäng för båda).

Lägst resultat fick påståendena om att förskolan har för höga förväntningar på barnet (3,34 poäng), föräldrarnas kännedom om förskolans plan mot diskriminering och kränkning (3,44 poäng) samt utemiljön och dokumentationen av barnets utveckling och lärande (3,47 för båda)

Dessa förskolor utmärker sig

På Mölnboskogens förskola, som är den enda i Vårdinge-Mölnbo förskoleområde, svarade alla föräldrar att de helt och hållet håller med om att de på föräldramöten och i andra sammanhang fått möjlighet att samtala om förskolans uppdrag.

Annons

Annons

Mariekäll-Saltskogs förskoleområde fick högst betyg av föräldrarna. Området består av sju förskolor, bland andra Burspråkets förskola i Saltskog.

Bild: Christian Youhana

Men det är Mariekäll-Saltskogs förskoleområde som fick högst betyg om man räknar ihop alla påståenden (3,74 poäng av 4 möjliga). Området omfattar hela sju förskolor: Annexets-, Burspråkets-, Fasadens-, Petunians- och Takets förskola i Saltskog och Gullpudrans- och Ängsviolens förskola i Mariekäll.

Sandra Noré har sin dotter Cornelia, fyra år, på Ängsviolens förskola.

– Jag är väldigt nöjd med förskolan och personalen framför allt. Det är trevlig personal, de engagerar sig med barnen och har koll på det mesta, säger hon.

Cornelia trivs på Ängsviolen och mamma Sandra Noré är väldigt nöjd med hur förskolepersonalen engagerar sig med barnen här.

Bild: Christian Youhana

Vårdinge-Mölnbo hamnar på en andra plats (3,70 poäng) och Järna förskoleområde på en tredje (3,68 poäng).

I fjol fick förskolorna i framför allt Lina men även Enhörna klart högst betyg av föräldrarna (3,82 respektive 3,75 poäng).

I år är det inget förskoleområde som utmärker sig lika mycket som Lina-Enhörna förskoleområde gjorde då.

– Det är ett jämnare resultat. Det är ingen som sticker ut och det tycker jag är bra för då jobbar vi mot en allt mer likvärdig förskola. Det ska ju inte spela någon roll var man går förskolan, säger Katarina Weidenhaijn.

Annons

Det är ett jämnare resultat i den senaste enkäten, där inget förskoleområde sticker ut alltför mycket på något sätt, vilket är bra enligt Katarina Weidenhaijn, verksamhetschef för förskolorna. Det tyder på att förskolorna i Södertälje är allt mer likvärdiga, menar hon.

Bild: Christian Youhana

Annons

Intressant nog hamnar Lina längst ner på listan den här gången med 3,53 poäng av 4 möjliga. Det är viktigt att ha i åtanke att föräldragrupperna som får besvara enkäten och personalen och avdelningarna på förskolorna som utvärderas är olika från år till år.

Katarina Weidenhaijn ger en möjlig förklaring till det lägre resultatet. Som LT tidigare skrivit om hade förskolorna i Lina ett framgångsrikt sätt att kommunicera med och nå ut till sina föräldrar på Instagram, men nu har de och alla andra förskolor fått lägga ner sina Instagramkonton.

– Det är ett gemensamt beslut att enheterna inte ska ha egna Instagramkonton, då det är svårt att hålla sig till GDPR. Så vi har ett gemensamt konto på gång för förskolorna i Södertälje.

Inbäddat innehåll

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan