Annons

Annons

Annons

Tomas Karlsson

ledare centerpartistiskSödertälje

Tomas Karlsson
Södertäljeborna måste kunna lita på tekniska nämnden

Text

Detta är en opinionstext.LT:s ledarsida är fristående, men delar Centerpartiets värderingar.

Kommunalråden som styrt tekniska nämnden sedan millennieskiftet: Ewa Lofvar Gerdsdotter (MP), Tage Gripenstam (C) och Alexander Rosenberg (M).

Bild: Monika Nilsson Lysell, Christian Youhana, Stefan Lindström

Annons

Snackar vi krav på skärpning och bättre styrning kommer alltid äldreomsorgen upp. Bekymmer att få ekonomin att gå ihop, särskilt för hemtjänsten i egen regi, är kännetecknande för äldreomsorgsnämnden i Södertälje. Och den ytterst ansvariga nämndordföranden – sedan flera år är det Pia Sjöstrand (S) – får ofta utstå hård kritik.

Äldreomsorgsnämnden må framstå som ett sorgebarn och de ständiga underskotten är naturligtvis allvarliga. Samtidigt, de olika försök som har prövats för att komma till rätta med problemen är också på allvar. Tyvärr har de goda intentionerna hittills inte burit frukt, de röda siffrorna är fortsatt röda. Men varken Sjöstrand eller hennes företrädare har försökt smita från ansvar.

Annons

Att äldreomsorgen går back leder inte heller till folklig ilska. För Södertäljeborna är det givetvis viktigt att skattemedel används effektivt, men det finns stor tillit till att såväl politiker som tjänstemän gör sitt yttersta.

Annons

Därför – när vi ändå snackar sorgebarn, skärpning och bättre styrning – finns starka skäl att rikta blicken åt andra håll. Mot tekniska nämnden. Där har revisorerna vid flera tillfällen genom åren pekat på mycket stora brister. Det har handlat om bristande kontrollsystem, att man struntar i upphandlingar eller att hålla sig till ingångna avtal.

Åtskilliga miljoner har runnit iväg på vad som – om du är snäll – går att beskriva som amatörmässiga handhavandefel.

Här finns absolut anledning till folkilska. Att göra rätt kring offentliga upphandlingar har ett syfte, det sparar pengar. Tekniska nämnden har den viktiga uppgiften att hushålla med skattebetalarnas pengar, men klarar inte av den. Åtskilliga miljoner har runnit iväg på vad som – om du är snäll – går att beskriva som amatörmässiga handhavandefel.

Exemplen är flera genom åren. Minns du turerna när Stadshuset skulle begåvas med det parkeringsgarage som sedan några år finns på plats?

Södertälje kommun struntade i att ta in konkurrerande anbud för bygget av parkeringsdäcket och gav 2018 uppdraget till Peab, utan att det fanns ett avtal. Notan för skattebetalarna blev därefter. Tekniska nämnden fattade beslut om en investering på 20 miljoner kronor för två parkeringshus. Kostnaden blev mer än dubbelt så hög – och det för enbart ett parkeringshus.

Annons

Just nu har tekniska nämndens ledamöter fastnat med händerna i nya syltburkar.

Annons

Dåvarande samhällsbyggnadsdirektören Homan Gohari utsågs till syndabock och tvingades avgå. Men ingen politiker i tekniska nämnden tvingades ta ansvar. De lovade bättring och tvådde sina händer.

Just nu har tekniska nämndens ledamöter fastnat med händerna i nya syltburkar. Det gäller främst miljonrullningen kring kommunens bilaffärer – där en medarbetare har polisanmälts och avskedats.

Tekniska nämnden har (ännu en gång) kritiserats skarpt av kommunrevisionen för att stora inköp har skett utan upphandlingar. Främst avseende bilar. Vart sjunde inköp som nämnden har gjort har skett utan avtal. Summan uppgår till 50 miljoner kronor.

Samhällsbyggnadskontoret har (ännu en gång) lovat bättring. Men ansvaret är ytterst politiskt.

Häri finns en intressant detalj. Tekniska nämnden har sedan decennier haft en ordförande som samtidigt suttit som heltidsarvoderat kommunalråd – Ewa Lofvar Gerdsdotter (MP) efterträddes av Tage Gripenstam (C) och nu tar Alexander Rosenberg (M) över klubban. Ingen annan nämnd har under lika lång tid styrts av gräddan av Södertäljes toppolitiker.

Det borde alltså inte vara så slappt som det har varit.

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan