Annons

Annons

Annons

Södertälje

Debatt
Glöm inte bort äldreomsorgen

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Personal i Södertäljes hemtjänst.

Bild: Monika Nilsson Lysell

Annons

Den politiska ledningen i Södertälje har lagt sin budget för 2023. I en debattartikel anger de sina prioriteringar: skolan, kampen mot den grova brottsligheten, arbetsmarknadsfrågor, grön omställning ...

Självklart viktiga områden, men jag saknar äldreomsorgen.

Några skäl till detta:

• Prognosen för äldreomsorgsnämndens budget 2022 visar på ett nollresultat för innevarande år – en mycket skör budget. Hemtjänsten pekar på ett underskott på cirka 31 miljoner kronor, något som delvis balanseras av ej tillsatta platser inom vård- och omsorgsboenden. Det finns ingen personal att tillgå.

Annons

• Ett annat område som hjälper upp budgeten är statsbidragen, som antagligen kommer att minska under den nya regeringen. Kommunerna har i allmänhet inte utnyttjat de generella statsbidragen tillfullo, som öronmärkta bidrag för att höja utbildningsnivån för personalen inom äldreomsorgen. Södertälje hamnar långt ner på listan: kommunen har utnyttjat 27 procent av bidragen. Detta ska, som jag ser det, inte äldreomsorgskontoret lastas för utan det handlar i första hand om brist på vikarier för alla de undersköterskor och vårdbiträden som här erbjudits möjligheter till utbildning på betald arbetstid.

Annons

• Det ska tilläggas att hemtjänsten har endast cirka 50 procent utbildade undersköterskor i dag. Man saknar resurser för att leva upp till beslutet om genomförandeplaner för alla brukare liksom till beslutet om en fast omsorgskontakt för alla. Det saknas helt enkelt behörig personal för att täcka alla behoven. Slutsatsen blir dels att behovet av utökad grundbemanning med kompetent personal inom äldreomsorgen är stort, dels att yrket måste göras mer attraktivt. Hit hör också behovet av en mer generös biståndsbedömning, som ger de anställda mer tid för brukarna. Detta gäller särskilt hemtjänsten.

Många med stora vård- och omsorgsbehov kommer att få vänta alltför länge på att få en plats.

• En annan viktig fråga är lokalförsörjningen, det vill säga behovet av vård- och omsorgsboenden. Det nya boendet i Lina har skjutits fram i tiden och beräknas stå klart först 2025. Då är kön till boenden lång och den kommer att växa under de kommande åren enligt alla prognoser. Många med stora vård- och omsorgsbehov kommer att få vänta alltför länge på att få en plats. Redan nu måste ytterligare ett boende planeras.

Annons

• Slutligen borde kommunledningen vara oroad över de resultat som socialstyrelsens senaste brukarundersökning visar på, där kommunen ligger en bra bit under riksgenomsnittet då det gäller den sammanlagda ”nöjdheten” med hemtjänsten. Som salt i såren kommer också SPF Seniorernas nyligen presenterade Hemtjänstindex där man mätt kvaliteten på hemtjänsten i samtliga kommuner. Södertälje placerar sig långt ner på plats 241 av 290 kommuner i Sverige. Det ska nämnas att undersökningen är mycket gedigen. Man har med hjälp av Statens forskningsinstitut granskat ett antal undersökningar utförda av Socialstyrelsen, gått igenom kommunernas kvalitetsregister och enkäter av olika slag samt genomfört en bred enkät till seniorer och anhöriga i alla kommuner.

Annons

All personal på fältet genomför ett gediget arbete med att hålla verksamheten flytande – inom alltför snäva budgetramar

Detta ger sammanlagt en dyster bild av äldreomsorgen i Södertälje. Men det ska definitivt sägas att omsorgskontoret och all personal på fältet genomför ett gediget arbete med att hålla verksamheten flytande – inom alltför snäva budgetramar och svårigheter med kompetensförsörjningen. Intensivt utvecklingsarbete pågår inom många områden trots bristande resurser.

I den inledningsvis nämnda artikeln från majoriteten sägs det: ”Vi blundar inte inför de problem som finns. Vi hanterar dem”. Låt oss hoppas att det också gäller vården av våra äldsta kommuninvånare.

Birgitta Johansson

före detta ersättare för Vänsterpartiet i äldreomsorgsnämnden

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan