Annons

Annons

Annons

Södertälje

Debatt
Vi tar ansvar för ekonomin och viker oss inte mot kriminaliteten

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Debattörerna vill att det ska vara lättare att välja cykeln, svårare att vara kriminell och att fler Södertäljeelever ska klara skolan. Foto: Roger Stigell och Henrik Montgomery/TT

Annons

Omvärlden är mer osäker än på länge. Vi ser krig i vårt närområde och säkerhetsläget har förändrats. Här hos oss i Södertälje har hösten dominerats av skjutningar och hänsynslösa mord. En turbulent tid i politiken efter valet har också bidragit till en känsla av oro och osäkerhet.

Ekonomiskt har 2022 varit ett gott år, medan 2023 ser mörkare ut. Stigande inflation, höga pensionskostnader, höga räntekostnader och minskade statsbidrag ger inga möjligheter till några större satsningar i den budget som beslutas om i kommunfullmäktige i dag.

Våra prioriteringar är dock tydliga. Skolan är vår viktigaste fråga. Våra barns och ungas möjligheter att klara grundskolan och gå ut gymnasiet är på flera sätt avgörande för vår framtid. Våra ungdomar behöver en trygg framtid och såväl företag som kommunala verksamheter är i stort behov av utbildad personal.

Annons

Annons

Vi kommer att förstärka kampen mot den grova organiserade brottsligheten. Samarbetet med polisen stärks också. Polisen storsatsar i Södertälje och kommunen ska möta upp utifrån våra ansvarsområden. Genom att fånga upp barn i riskzonen tidigt kan fler få hjälp med att inte hamna i kriminalitet.

PAX – kommunens och polisens gemensamma arbete mot en systemhotande brottslighet mot vår välfärd och mot vår myndighetsutövning ska stärkas ytterligare.

Södertäljes nya politiska majoritet kommer också att prioritera ordning och reda i ekonomin. Det är en stram budget vi lägger fram med ett gott budgeterat resultat för att kunna möta eventuella försämringar under 2023.

En viktig del i detta arbete är att fler Södertäljebor går från utanförskap till egen försörjning. Arbetsmarknadsfrågor och näringslivets förutsättningar kommer att ta större plats framöver. Arbetet med att hjälpa människor som står mycket långt från arbetsmarknaden att komma i studier eller arbete kommer att fortsätta och förstärkas.

Vi vill stärka den gröna omställningen och genomför åtgärder för att få ner klimatutsläppen och värna miljön. Det ska bli lättare för fler att välja cykeln och att ladda sin elbil. Ett hållbart byggande, friska och rena sjöar samt att vårda och göra våra fina naturområden tillgängliga för våra invånare, är viktiga prioriteringar.

Södertälje har drabbats av svåra saker men vi blundar inte för problemen som finns. Vi hanterar dem.

Annons

Vi är tre helt olika partier som ska styra tillsammans och vi tar vårt politiska ansvar för de kommande fyra åren på mycket stort allvar. Södertälje har drabbats av svåra saker men vi blundar inte för problemen som finns. Vi hanterar dem.

Annons

Det engagemang som har väckts hos organisationer och föreningar i samband med höstens skjutningar ska vi ta tillvara. Vi kommer att ha många samtal under våren för att komma fram till hur kommunen bäst samarbetar med föreningar och organisationer för en positiv utveckling och ett tryggare Södertälje.

Vi ser gärna breda politiska lösningar tillsammans med de flesta av partierna som kommer att vara i opposition.

Södertälje är en stor och fin kommun med en vacker gammal stadskärna. De flesta av oss som bor här jobbar och bidrar till vårt gemensamma samhälle och till allt som vi håller kärt. Tillsammans ska vi ta oss igenom också de kommande åren tills det vänder uppåt igen.

Boel Godner (S)

gruppledare

Alexander Rosenberg (M)

gruppledare

Lars Greger (MP)

gruppledare

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan