Annons

Annons

Annons

Södertälje

Debatt
Frivilligorganisationer har inte ansvar för samhällets skyddsnät

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Frivilligorganisationer hjälper till med matutdelning för människor i behov av mat. Foto: Arkivbild

Annons

Fattigdomen i Sverige ökar. Fler behöver hjälp med mat och kläder. När inflationen stiger slår det hårdast mot människor som redan lever på marginalen och särskilt drabbade blir våra barn och unga.

I Södertälje har vi under en längre tid sett en trend där fler människor behöver vända sig till organisationer som Röda korset för att få hjälp med det mest grundläggande. Det behövs fler lösningar i samverkan mellan offentliga instanser på lokal och regional nivå. Är det civilsamhället roll att se till att människor kan äta sig mätta?

Det kan gå snabbt när människor som lever på marginalen får det ännu tuffare. Det såg vi i Södertälje under pandemins första månader. När coronarestriktionerna verkställdes började barnfamiljer söka sig till civilsamhället då de inte hade råd att köpa mat för dagen. Familjer där föräldrarna kämpat sig fram på extrajobb och som redan innan pandemin haft knappa resurser. De hade nu hade hamnat i en akut situation som förvärrades snabbt.

Annons

Annons

Röda korsets mötesplatser blir än viktigare när människor får det svårare. Bland våra lokalföreningar har insatserna för att hjälpa med det mest grundläggande ökat markant. På över hundra orter bedriver vi verksamhet för att möta fattigdomen i Sverige. Det är tre gånger så många i jämförelse med 2020.

Ett hållbart samhälle kräver att människor får sina mest grundläggande behov och rättigheter tillgodosedda.

De senaste årens kriser med coronapandemi och krig i vårt närområde har varit en tuff prövning för många. Vi har sett goda exempel på hur människor sluter samman för att hjälpa varandra. Men det som förenar alla kriser är att de som redan före krisen befann sig i en utsatt situation har drabbats hårdast.

Ett hållbart samhälle kräver att människor får sina mest grundläggande behov och rättigheter tillgodosedda. Det påverkar hela samhället negativt när klyftorna ökar och barn och unga växer upp i ekonomisk utsatthet. Ekonomisk stress och utsatthet kan också bidra till att barn och unga lättare dras in i kriminalitet.

Barnkonventionen är lag i Sverige. Om barns vårdnadshavare saknar tillräckliga resurser har barnen rätt till social trygghet och statligt stöd. Samhällets skyddsnät ska täcka upp för basala behov så som bostad, kläder och mat.

Röda korset och Röda korsets ungdomsförbunds uppdrag är att lindra och förhindra mänskligt lidande och nöd. Självklart kommer vi inte att stå bredvid när människor inte har råd med mat för dagen. Men det är inte frivilligorganisationernas ansvar att vara samhällets skyddsnät när mat- och levnadsomkostnaderna ökar.

Annons

Annons

• Det behövs fler lösningar i samverkan mellan offentliga instanser på lokal och regional nivå, näringsliv och civilsamhälle – och det är bråttom.

• Nivån på riksnormen för försörjningsstöd och andra ersättningar måste omedelbart justeras - så att människor har råd med det mest nödvändiga.

• Den nya regeringen behöver ta ett strategiskt grepp om fattigdom. Snabbutred konsekvenserna av kraftig inflation och ökade omkostnader för människor i ekonomisk utsatthet och samla relevanta aktörer för en gemensam handlingsplan.

Röda korset genomför just nu en nationell satsning på att starta upp Röda korsets hus på flera platser i landet. Den 28 november invigdes Röda korsets hus i Hovsjö, Södertälje, det fjärde i Sverige. På Röda korsets hus får alla ett medmänskligt bemötande och social gemenskap. Verksamheten och aktiviteterna kommer att anpassas utifrån de boende i områdets önskemål och behov. Vi bjuder in alla i Södertälje att bidra genom att engagera sig och att vara med och utforma verksamheten.

Viveka Ek

ordförande, Södertälje rödakorskrets

Michelia Sado

verksamhetsutvecklare, Södertälje rödakorskrets

Anna Hägg-Sjöquist

ordförande, Svenska röda korset

Lotta Schneider

förbundsordförande, Röda korsets ungdomsförbund

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan