Annons

Annons

Annons

Debatt
Informera ambulanspersonal om farliga patienter

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Ambulans under utryckning.

Bild: Jonas Almkvist

Annons

Vid utryckning kan ambulanspersonal möta personer som utsätter dem för hot och våld. Detta är ett allvarligt problem, men ambulanspersonalen har i dag inte rätt att i förväg få veta ifall de skickas till en adress där det befinner sig en person som tidigare varit våldsam.

Generellt finns denna information hos polisen, men sekretessregler hindrar polis och sjukvård till det informationsutbyte som skulle kunna skydda ambulanspersonalen och bidra till att de kan utföra sitt arbete på bästa sätt. Frånvaron av information äventyrar personalens säkerhet och deras främsta uppdrag – att rädda liv.

Annons

Vi har hört vittnesmål om hot mot ambulanssjukvårdare i Södertälje, i något fall har hot bidragit till att personalen till slut fått nog och sagt upp sig. Vissa hotfulla och våldsamma situationer som drabbar ambulanspersonal beror på att de möter personer som återkommande hotar och brukar våld.

Annons

Ibland utsätts sjukvårdarna dessutom för ”fällor”, där de på falska grunder luras rycka ut för att angripas. Ofta är personer som beter sig hotfullt och våldsamt redan kända av polisen, men den informationen får alltså inte regelmässigt delas med vården.

I väntan på nödvändiga lagstiftningsförändringar behöver sjukvårdsansvariga regioner göra vad som kan göras

Kristdemokraterna i Region Stockholm vill ge ambulanspersonal rätt att i förväg få veta ifall de ska möta en patient som är känd som potentiellt farlig. Vi föreslår därför att sekretesslagen ändras. Vi vill också att den nya regeringen omgående tar fram ett lagförslag för att hantera frågan. Med större probleminsikt än sina föregångare.

I väntan på nödvändiga lagstiftningsförändringar behöver sjukvårdsansvariga regioner göra vad som kan göras oavsett nuvarande lagliga hinder. Det handlar då inte minst om förebyggande arbete.

• Vi föreslår att Region Stockholm fördjupar sitt förebyggande samverkansarbete med framför allt polisen kring farliga platser och personer.

• Samverkan mellan ambulanssjukvården och polismyndigheten behöver också stärkas. Generellt fungerar den bra vid olyckor och akuta situationer där både ambulans och polis samt räddningstjänst redan initialt kallas till platsen samtidigt.

Annons

• Det behöver också bli tydligt för patienter och oroliga anhöriga när ambulans behöver skickas eller när ett vårdbehov bättre bör hanteras på annat sätt.

Annons

• Farliga situationer kan uppstå när de som tillkallat ambulans inte förstår eller accepterar den vårdbedömning som görs. Där är kommunikation och rådgivning redan när ett sjukdomsfall rapporteras in viktig. I det sammanhanget är det oroväckande att det nya S, C, MP och V styret här i Region Stockholm nu vill avisera sjukvårdsrådgivningen 1177 i egen regi, i stället för privat regi, vilket riskerar att försämra kvaliteten i tjänsten.

Desirée Pethrus (KD)

oppositionsregionråd, Region Stockholm

Fredrik Wallén (KD)

ledamot i trygghetskommissionen, Region Stockholm

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan