Annons

Annons

Annons

Debatt
Så möter vi dagens hälsoutmaningar

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Vården behöver investeringar, skriver debattörerna. Foto: Pontus Lundahl/TT

Annons

Inför valet var sjukvården väljarnas viktigaste fråga. Samtidigt utgör vården en stor kostnad och står inför utmaningar – som ojämlik vård, köer och vårdskador.

Valresultatet visar att Sverige kan få en minoritetsregering. Men, politiska åtgärder för att möta hälsoutmaningarna är för viktiga för att hindras av politisk oenighet.

Före valet genomförde vi två enkäter om politikernas ambitioner för medicinsk forskning och vård. Utifrån resultatet finns förslag som politiker kan och bör driva.

Annons

Tre exempel:

• Öka de statliga investeringarna i medicinsk forskning. För att patienter ska få tillgång till bästa möjliga vård och för att Sverige ska behålla och utveckla kompetens behöver medicinsk forskning bli en högre nationell prioritet. Det är därför allvarligt att de statliga investeringarna minskar i förhållande till bruttonationalprodukten. Det är viktigt att Sverige är en världsledande medicinsk forskningsnation och att medicinsk forskning är prioriterad i statsbudgeten. I närtid bör det gå att ta ett blocköverskridande beslut om en långsiktig ökning.

Annons

• Satsa på forskning inom hälso- och sjukvård. Forskning bör vara en integrerad del av vården där kunniga, engagerade patienter ses som en betydelsefull tillgång. Ett första steg är att ge precisionshälsa en långsiktig, icke projektbaserad statlig finansiering och att etablera finansieringsmodeller för förebyggande hälsoarbete inom hälso- och sjukvården. Alla partier står bakom förslagen, enligt våra enkäter.

• Möjliggör delning av hälsodata. Tillgång till hälsodata är en grundläggande och avgörande förutsättning för att förebygga, diagnostisera och behandla. Det behövs en nationell handlingsplan för integritetssäker lagring, insamling, delning och användning av hälso- och vårddata, samt långsiktiga resurser för utförandet av planen. 66 procent av Stockholms läns riksdagskandidater och alla partier vill prioritera åtgärder som gör det möjligt att integritetssäkert dela hälsodata.

Politiska åtgärder för att möta hälsoutmaningar är för viktiga för att hindras av politisk oenighet. Vi uppmanar riksdagens ledamöter att arbeta för förslag som det finns bred enighet kring. Det främjar befolkningens hälsa och landets välstånd.

Annons

Anna Nilsson Vindefjärd

generalsekreterare, Forska!Sverige

Ole Petter Ottersen

rektor, Karolinska institutet

Malin Parkler

vd, Pfizer Sverige

Tobias Alfvén

docent och barnläkare, ordförande Svenska läkaresällskapet

Thomas Magnusson

ordförande, Diabetes Sverige

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan