Annons

Annons

Annons

Nykvarn

Insändare
Vart är bebyggelseutvecklingen på väg i Nykvarn?

Text

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Bergtorp, ett av många nya bostadsområden i Nykvarn.

Bild: Mathias Jonsson

Annons

Jag är inte den enda som inte känner igen mig över den förändring av bebyggelsen som skett och sker i Nykvarn sedan 1999.

En översiktsplan antogs 2014 som sedan har aktualiserats under varje mandatperiod sedan dess. Där anges bland annat att ”utvecklingen har att ta hänsyn till ortens identitet, kulturvärden och den befintliga bebyggelsen”. Vidare sägs ”för att ge bebyggelseutvecklingen den karaktär, som beskrivs i översiktsplanen ska ett kultur-, miljö- och arkitekturprogram arbetas fram, som fortsatt arbete på översiktsplanens riktlinjer”. Dessutom anges att Nykvarn har cirka 70 procent villor och cirka 30 procent flerbostadshus, varför man vill att samma inriktning skall ske fortsättningsvis.

Annons

Annons

Under senare år har tillkommit bostadsområden med flerbostadshus tvärs emot översiktsplanens riktlinjer.

Utbyggnadsplaner har beslutats utanför de bebyggelsestråk som också anges i översiktsplanen. En konsekvensanalys om de kommunala investeringar inklusive driftkostnader som inte är belagda med kommunala taxor, måste ske innan beslut om planbesked.

Fortfarande saknas beslut om att ta fram ett kultur-, miljö- och arkitekturprogram. Det skulle vara en värdefull information för alla medborgare och de politiskt valda.

Nykvarnsbo sedan 1968

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan