Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
Slopade tågvärdar ett svek mot både resenärer och personal

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Pendeltågens tågvärdar fasas ut från september. V vill värna tågvärdarna för säkerheten och tryggheten ombord.

Bild: Elias Zazi

Annons

Snart försvinner tågvärdarna från Stockholms pendeltåg. Moderaterna pratar gärna om trygghet i kollektivtrafiken, men kan inte svara på hur en kamera ska hjälpa sjuka resenärer eller lägga ut ramper till den som vill komma ombord med rullstol.

Under våren inträffade ett sjukdomsfall ombord på ett av SL:s pendeltåg. Det var ett barn som blev allvarligt sjukt. Tack vare att en tågvärd, utbildad i att hantera akuta situationer, var på plats kunde problemet snabbt identifieras, föraren på tåget informeras och räddningstjänst tillkallas.

I september ska tågvärdarna på pendeltågen börja fasas ut, och ersättas av övervakningskameror. Detta trots massiva protester från personal, funktionsrättsorganisationer, allmänhet och den politiska oppositionen. Hur sjukdomsfall på tågen ska hanteras utan personal ombord är bara ett av flera stora frågetecken som inte rätats ut inför förändringen. Den enda lösningen på framtida sjukdomsfall som presenterats är att det kommer att finnas utryckningsfordon på utvalda platser längs det 24 mil långa pendeltågsnätet, med svarstider på mellan 15 och 30 minuter. Även i bästa fall blir det en kraftig försämring, jämfört med i dag då en tågvärd kan vara på plats på några sekunder om olyckan är framme.

Annons

Annons

Hur resenärer med funktionsnedsättning ska få hjälp att ta sig ombord på pendeltågen är en annan fråga som saknar svar. I dag lägger tågvärdarna ut en ramp så att den som till exempel sitter i rullstol enkelt kan komma på tåget. När tågvärdarna försvinner är risken stor att den här servicen kräver en bokning, vilket kommer att omöjliggöra spontana SL-resor för många funktionsnedsatta. Tillgängligheten för väldigt många människor riskerar att försämras. Varken MTR, som kör pendeltågen på uppdrag av SL, eller ansvariga politiker har kunnat presentera lösningar på de här problemen.

Den ogenomtänkta nedskärningen på pendeltågen ligger i linje med det blågröna styrets strategi i Region Stockholm de senaste åren. Utvecklingen har gått mot allt färre medarbetare ombord på tågen. När trafik upphandlas med lägsta pris som huvudmål uppmuntras trafikföretagen till den här typen av nedskärningar. Försök att spara pengar döljs bakom fina ord om teknikutveckling och effektivisering.

Vänsterpartiet vill att tågvärdarna på pendeltågen i Stockholm ska vara kvar. Personal med rätt utbildning i trafiksäkerhet behövs i trafiken. De gör ett viktigt jobb och värnar tryggheten och säkerheten ombord på tågen. Utan tågvärdarna lämnas lokföraren ensam med ansvaret för hela tåget och alla resenärer. Kameror kan vara ett bra komplement, men de kan aldrig ersätta tågvärdarna fullt ut.

Lina El Yafi, Vänsterpartiet Region Stockholm

Annons

Annons

Till toppen av sidan