Annons

Annons

Annons

Insändare
Varje grön åtgärd är en vinst

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Om vi inte gör allt vi kan för vårt klimat, så blir allt väldigt svårt. Vi pratar om en hopplöshet utom räddning. Det blir då totalt meningslöst att prata om olika sysselsättningar. Det krävs radikala förändringar. Vi kan inte rädda vår värld genom att bara skapa arbeten. Därför skriver jag idag om Miljöpartiets förslag inom jordbruket, landsbygden och sänkt matmoms.

Det behövs investeringsstöd till solenergi, biogas, vattenrening, batterilager, smarta elnät, fossilfria arbetsfordon så lantbruket kan producera egen energi. Energimyndigheten och Jordbruksverket borde leda ett arbete för att samla informationen. En pott inom klimatklivet kan öronmärkas för inriktning mot gröna näringen. Nya incitament måste utvecklas eftersom solceller, solvärme och vattenrening är inte tillämpligt inom klimatklivet. I MP:s nedröstade budgetmotion fanns ett förslag om att staten skulle gå in med halva kostnaden för klimatsmart fordonsomställning inom lantbruket.

Annons

Annons

Jordbruket är en sårbarhet för hela landet och därför är alla Sveriges lantbrukare betydelsefulla. Vi kan inte förlita oss på import av livsmedel och insatsmedel till jordbrukets i en omvärld som präglas allt med av geopolitik och klimatförändringar. Mindre gårdar slås idag ut som en effekt av den globala konkurrensen. Därför behövs det statliga lånegarantierna utvecklas för att mindre gårdar ska kunna beviljas banklån. För att öka förtroendet för jordbrukspolitiken behöver även investeringsstöd till jordbruket betalas ut snabbare till små och medelstora lantbrukare, helst i samband med att investeringar betalas.

Radikala förändringar inom jordbruket för att säkra klimatomställningen, skriver den miljöpartistiska debattören.

Bild: Markus Boberg

Klimatet, långa avstånd och mindre stordriftsfördelar ger lantbruket i norra Sverige sämre förutsättningar. Det finns stora möjligheter utveckla odlingar och djurhållning med giftfria metoder. Småskaliga produktioner behöver även få mer hjälp för att kunna drivas. MP vill därför öka Norrlandsstödet med hundra miljoner kronor, elbilbonusen i landsbygd till 80 000 och ett riktat stöd till kollektivtrafiken på en miljard kronor. Priset för kollektivtrafiken behöver sänkas till 100 kronor per månad.

Djurstödet bör ökas med upp till 2 miljarder kronor och fokusera på mjölk- och nötköttsproduktion. Stödet ska delas ut på två nivåer, med en högre nivå för djur som får vara i sin naturliga utomhusmiljö under betesperioden. Därtill bör lantbrukare som har övergått till HVO- och biogas från diesel kompenseras med motsvarande stöd som de haft vid fortsatt dieselanvändning.

Annons

Annons

Det finns en stor risk att svensk mat får hårdare konkurrens av billigare importerad mat. Vi behöver istället öka konsumtionen av svenskproducerad mat. Målen för mer ekologisk mat i offentlig sektor bör därför aktualiseras. Undersökningar visar att ekologisk mat är mindre beroende av importerade insatsmedel. Kommuner kan i högre utsträckning upphandla svenskproducerad mat genom de utvecklade upphandlingsreglerna. Om arealerna för baljväxter fördubblades skulle också den inhemska försörjningen för livsmedel och djurfoder öka.

Priset på handelsgödsel har ökar kraftigt och det behövs därför stöd till miljövänliga satsningar på innovation och gödsel. Strategier för gödselanvändningen måste säkras eftersom energipriserna väntas vara relativt höga. MP säger bestämt nej till användning av importerade gödselmedel med höga kadmium- och andra tungmetallhalter. Inom ekologisk produktion används ingen handelsgödsel. Ekologiska metoder, såsom gröngödsling, kan användas i konventionell produktion.

Livsmedelstillgångarna påverkas av det allvarliga läget som uppstått av kriget i Ukraina. Stödåtgärder behöver vidtas, men inte genom att sänkt drivmedelsskatt. Vi vill genomföra ett stödpaket som fokuserar på att hjälpa de hushåll som drabbas av ekonomiska svårigheter på grund av de ökande priserna. Vi vill av den anledningen tillfälligt halvera momsen på livsmedel.

Catrin Gisslin, Miljöpartiet

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan