Annons

Annons

Annons

Annons

Södertälje

Debatt
Trygghet, välfärd och ordning i ekonomin

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Johan Andersson och Boel Godner presenterar Socialdemokraterna Södertäljes valmanifest.

Bild: Tomas Karlsson

Annons

Socialdemokraterna står för alla människors lika värde och den enskilda människans frihet. Ett starkt näringsliv som skapar jobb och tillväxt, allas rätt till utbildning och en välfärd som ger alla en grundtrygghet bygger ett starkt och jämlikt samhälle.

Trygghet, en jämlik skolgång för alla barn och boendemöjligheter för livets olika skeenden arbetar vi för i Södertälje. Små och stora företag ska kunna etablera sig och växa. Det ska vara tryggt att leva och åldras här och välfärden ska finnas där när man behöver den. Kultur, idrott och föreningsliv bidrar till gemenskap och stolthet. Miljö- och klimatfrågor ska genomsyra alla kommunens verksamheter och det ska vara lätt för alla medborgare att göra klimatsmarta val. Det ska vara ordning och reda i ekonomin.

Annons

2011 förändrades skolan så att alla barn i Södertälje skulle få en likvärdig utbildning. Sedan dess har skolan varit Socialdemokraternas absolut högsta prioritering. Utvecklingen från nästan lägst meritvärden i Sverige till gymnasiebehörighet nära riksgenomsnittet idag är bra men det räcker inte. Vi är inte nöjda förrän alla ungdomar klarar gymnasiet. Skolan fortsätter vara vår högsta prioritering. Den ska vara likvärdig, ta vara på elevernas kompetenser, ge stöd till elever som behöver det och ge lärare bättre utvecklingsmöjligheter.

Annons

Efter den myndighetsgemensamma insatsen Tore II startade kommunen ett långsiktigt samarbete med Polisen för att mota bort den organiserade brottsligheten som ständigt söker nya vägar. Människor från andra länder utnyttjas på en svart bostads- och arbetsmarknad. Det begås välfärdsbrott. Idag samarbetar kommunen framgångsrikt med andra myndigheter för att få bukt med dessa typer av brott och öka tryggheten. Vi vill stärka kommunens förebyggande insatser ytterligare för att förhindra nyrekrytering. Vi vill ständigt utveckla samarbetet med Polisen och andra myndigheter. Trygghetsfrågor och arbete mot korruption ska genomsyra alla kommunens verksamheter.

Vi har skapat ordning och reda i kommunens ekonomi efter en turbulent tid. Goda resultat har använts till anställdas vidareutbildning, språkstöd, finansiering av investeringar och till att minska låneskulden. Att hålla hårt i de skattemedel Södertäljes medborgare betalat in är ett stort ansvar. Idag är det ekonomiska läget osäkert bland annat på grund av kriget i Ukraina. Förmågan att hantera ekonomin ansvarsfullt är extra viktig. Socialdemokraterna är och vill förbli en garant för ordning och reda i ekonomin.

Annons

Kvaliteten i äldreomsorgen i Södertälje har förbättrats genom bättre arbetsvillkor för anställda, språkstöd på arbetstid och vidareutbildning på kommunens bekostnad. Personalens villkor är viktiga för Socialdemokraterna. En stabil äldreomsorg med hög kvalitet, tillräckliga boendeplatser, fina öppna mötesplatser och trygg hemtjänst är prioriterat för oss. Vi ser gärna en typ av mellanboende med lägre biståndsbedömning. Begreppet är dock ännu inte är definierat av vare sig stat eller kommun.

Annons

För tio år sedan var det få företag som ville etablera sig här hos oss. Idag är läget det motsatta. Det är viktigt med infrastruktur, kompetensförsörjning och en kommun som ställer upp för sitt näringsliv. Med över 50 000 arbetstillfällen och 8000 företag är Södertälje en viktig näringslivskommun. Vi vill se ytterligare en passage över/under Södertälje kanal och fortsatt samarbete med Scania, Astra Zeneca och KTH i Södertälje Science Park.

Socialdemokraterna har i olika pragmatiska majoriteter tagit ansvar för det svåra arbetet med att vända en besvärlig utveckling.

Södertälje behöver stabilitet och styrande partier som sätter Södertäljes bästa i främsta rummet så som Socialdemokraterna gör. Vi tvekar inte heller att stå upp mot staten och regionen när deras beslut drabbar Södertälje och oss som bor här. Vi utesluter samarbete med Sverigedemokraterna för att de gör skillnad på folk och folk och Realistpartiet för att de sprider lögner som skadar Södertälje.

Johan Andersson, ordförande Socialdemokraterna i Södertälje

Boel Godner, gruppledare Socialdemokraterna i Södertälje

Annons

Annons

Till toppen av sidan