Annons

Annons

Annons

Annons

Seyfo

Insändare
Det kommer att bli ett monument

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Vårt uppdrag är att ta fram ett nationellt minnesmonument över folkmordet 1915 i dåvarande Osmanska riket, nuvarande Turkiet. Det grundar sig på Sveriges Riksdags erkännande av folkmordet 2010. Att det ska byggas i Södertälje på kommunal mark är inte ett särskilt märkligt beslut.

Södertälje är en av de platser i världen där flest människor från de folkgrupper som berörs av folkmordet bosatt sig och funnit en fristad inom en liten radie. Vår uppgift är att se till att något mycket efterlängtat och viktigt uppfyller de höga förväntningar som finns från många olika håll. Ett minnesmonument över folkmordet 1915 i dåvarande Osmanska riket ska få sin gestaltning, sin plats och sin text och alla berörda ska kunna känna sig inkluderade. De som inte direkt berörs ska kunna tycka att det är intressant, upplysande och fint.

Annons

Annons

Vi är alla väl medvetna om det stora intresset för och känsligheten i vårt uppdrag. Vi skriver därför denna artikel.

Vår kommitté ska nå konsensus i de beslut vi fattar. Det är mycket viktigt. Redan innan vårt möte då vi skulle diskutera inkomna förslag kunde vi konstatera att konsensus inte skulle vara möjligt och därför fattades inget beslut om monumentets utformning vid måndagens möte.

Vi är tacksamma för det jobb som lagts ner på utformning av monumentet. Förslagen vi fick var båda väl genomarbetade men saknar den enande och inkluderande karaktär som önskats.

Parlamentariska kommittén kommer att diskutera och besluta om ny och mycket tydligare beställning vad gäller utseende av monumentet och vi kommer att besluta om text i anslutning till och/eller på monumentet.

Vi kommer att ta nästa steg inom kort. Vi försöker också möta det stora intresset för vad vi kommer överens om och om hur processen framskrider. Många berörda organisationer och personer hör av sig till oss och vi försöker prata med alla.

När alla beslut är fattade ska parlamentariska kommittén kalla till stormöte med representanter för alla berörda organisationer i Sverige och Södertälje för visning och planering av sista stegen i processen.

Annons

Parlamentariska kommittén för framtagande av nationellt minnesmonument i Södertälje kommun

Boel Godner (S)

Aydin Özkaya (S)

Izla Marcous (M)

Robert Halef (KD)

Sait Yildiz (V)

Tage Gripenstam (C )

Metin Hawsho (L)

Sonya Aho (MP)

Simon Isso (RP)

Annons

Annons

Till toppen av sidan