Annons

Annons

Annons

Annons

Södertälje

Debatt
En bättre sjukvård i Södertälje!

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Vänsterpartiet vill höja regionskatten med 30 öre, bland annat för att finansiera vårdreformer och täcka skulder relaterade till covid19-pandemin.

Bild: Monika Nilsson Lysell

Annons

Sjukvården i Södertälje måste ges bättre förutsättningar och Södertälje Sjukhus måste bidra till en bättre välfärd.

I dag finns mycket övrigt att önska i Region Stockholm, dit vi hör; Löner och pensioner som går att leva på. Vi ska garanteras den sjukvård vi behöver och ingen ska prioriteras bort av resursbrist. Du och dina anhöriga ska få en vård och omsorg av hög kvalitet. Hjälpmedel för den med funktionshinder och kroniska sjukdomar ska vara kostnadsfria.

Många av oss Södertäljebor är med rätta oroliga över sjukvården. Väntetiderna är långa, ibland extremt långa, det är trångt på sjukhusen och vi bollas mellan olika vårdinstanser. Arbetsmiljön behöver förbättras och vårdkvaliteten urholkas. Den besvärliga pandemin hann utmattat vårdpersonalen. För oss i Vänsterpartiet är det helt avgörande att vård och omsorgspersonal har bra arbetsvillkor, högre löner, fler kollegor och kollektivavtal.

Annons

Annons

Vårdanställda är de som bäst kan bedöma hur vården ska bedrivas. Därför har vi i många år drivit att karensdagen ska bort och stegvis införa 6 timmars arbetsdag/30-timmars arbetsvecka med bibehållen lön. Den dyra och marknadsstyrda vården ersätts med vård efter behov och dagens nätläkarbolag ersätts med vårdcentraler med fungerande resurser där medborgarna kommer fram i de ofta timslånga telefonköerna istället för stora aktieutdelningar till dessa bolag.

Den i Södertälje havererade Hjärt-kärlvården måste åter byggas upp med ett fungerande hjärtkärlcentrum som bedrivs i regionens regi vid Södertälje

De över 5000 Södertäljebor lämnades vind för våg när landstinget lade ner den då mycket uppskattade verksamheten vid Luna vårdcentral.

Hjärt-kärlsjukdomar är ett av regionens och Södertäljes allra största folkhälsoproblem med höga dödstal i vår del av region Stockholm där mycket av problemen relativt enkelt skulle kunna förebyggas med ändrade mat och tobaksvanor i den kultur som råder i vår del av Regionen.

Hur ska då detta finansieras? Jag och mitt parti anser att det förutsätter en mindre skattehöjning för att sjukvården ska fungera bättre. Vansinnesprojekt som Nya Karolinska får inte återupprepas. Regionskatten bör höjas med 30 öre till 12,38 kr vilket ger en extra intäkt på 2,1 miljarder för att även täcka de skulder som uppstod vid Covidpandemin.

Annons

Vänsterpartiet är en garant för att denna för Södertälje viktiga fråga ska uppmärksammas och att en förändring kommer till stånd och här är ett hjärt-kärlcentrum vid vårt sjukhus nyckeln till framgång och vi behöver då ditt stöd i valet till Regionfullmäktige, tidigare Landstinget i Stockholm.

Staffan Norberg (V), Ledamot i Regionfullmäktige och Regionstyrelsen i Region Stockholm

Bild: Monika Nilsson Lysell

Annons

Annons

Till toppen av sidan