Annons

Annons

Annons

Annons

Södertälje

Debatt
Arbete åt alla - starta en kommunal arbetsförmedling

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Förblindade av tron på att marknaden kunde lösa arbetsmarknadens problem så privatiserades arbetsförmedlingens tjänster och matchningen av arbetslösa till arbetsgivare lades helt ut på privata företag.

Centerpartiet var drivande och Socialdemokraterna ställde upp. Nedmonteringen av arbetsförmedlingen var på gång och är nu fullbordad. Det blev en kaotisk privatisering och nedläggning av många arbetsförmedlingskontor.

Annons

Lars Calmfors, en respekterad ekonom och professor emeritus konstaterar i en ledare (DN 28/5) som diskuterar sambandet mellan forskning och politik att det funnits en övertro på marknadslösningar när det gäller arbetsmarknadstjänster.

Internationell forskning visar att den offentliga arbetsförmedlingen är effektivare än i privat regi, enligt Calmfors.

Annons

Målsättningen för arbetsförmedling ska vara att hitta jobb åt arbetssökande, inte vinstmaximering för företag. Arbetslösa som har svårast få jobb blir de minst lönsamma med kapitalets logik.

Marknaden hjälper inte de längst från arbetsmarknaden att få jobb. Staten borde finansiera kommunal arbetsförmedling, menar Vänsterpartiet Södertälje.

Bild: Monika Nilsson Lysell

I Södertälje med hög arbetslöshet och speciellt hög långtidsarbetslöshet krävs kraftiga åtgärder för att få ner arbetslösheten. När staten och sosseregeringen sviker måste kommunen träda in med ett brett spektrum av arbetsmarknadsåtgärder. Det handlar om utbildning, språkträning, praktikplatser, subventionerade ingångsjobb till de som varit arbetslösa långtid och matchning till jobb.

Vänsterpartiet vill att kommunens arbetsmarknadsenhet utvecklas till en kommunal arbetsförmedling som fullt ut kan hjälpa arbetslösa in på arbetsmarknaden.

Finansiering ska i huvudsak vara statlig.

Härom dagen kom arbetsmarknadsministern med ett valutspel. I eftertankens kranka blekhet ska Arbetsförmedlingen få ett nytt och tydligare uppdrag. Arbetsförmedlingar ska finnas på fler orter och kommuner ska få möjligheten att ha matchningstjänster med statlig ersättning. Tyvärr backar man inte från privatiseringen som i grunden kunde stärka stödet till arbetslösa.

Annons

Men det innebär en öppning för Södertälje kommun att komma igång med en bättre arbetsmarknadsverksamhet med finansiering av staten.

Vänsterpartiets politik kan göra skillnad i kampen mot arbetslösheten.

Arbete åt alla för ett grönt och jämlikt Södertälje. Rösta på Vänsterpartiet 11 september!

Ale Friberg, kandidat till kommunfullmäktige för Vänsterpartiet i Södertälje

Annons

Annons

Till toppen av sidan